משתמשים
1398
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
8517
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

מנגנוני הגנה וכלים נוספים

 
מאת alaw
פורסם ב 22/05/2020
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 4.4 מתוך 5
 

לעתים, אנשים בעלי מוגבלויות או זקנים המתמודדים עם מחלות זקנה, מתקשים בניהול ענייניהם ובקבלת החלטות באופן עצמאי. קיימים מספר כלים ומנגנונים שיכולים לסייע לאנשים במקרים כאלה ואחרים, לקבל החלטות ולנהל את ענייניהם, מלבד האפשרות של מינוי אפוטרופוס.
מנגנונים שמטרתם להגן על כספו ורכושו של האדם – אלו מנגנונים שנועדו למנוע, למשל, ניצול לרעה של מצבו על ידי אדם אחר או קבלת החלטה שעלולה לגרום לו נזק משמעותי. נתמקד בהגנה על נכסי מקרקעין של האדם ועל כספו המופקד בבנק. נכסי מקרקעין הם בתים, דירות, חנויות ועוד. פעמים רבות זהו הנכס החשוב ביותר של האדם ועסקה בנכס כזה גם מערבת סכומי כסף גדולים. החששות המרכזיים בהקשר זה הם מפני מכירה של נכס מקרקעין במחיר נמוך משוויו או העברתו במתנה לאדם אחר.
ישנם מנגנונים שיכולים לסייע בהגנה על הנכס: רישום הערת אזהרה על הנכס במרשם המקרקעין. ניתן לקבוע בהערה, שכדי לבצע עסקה, צריכים להתקיים תנאים מסוימים. למשל, שנדרש אישור בית משפט או חתימה של אדם נוסף, כגון הורה.
אפשרות נוספת היא למנות נאמן לשם ניהול הנכס במסגרת חוזה נאמנות, בעל הנכס יכול למנות אדם הנקרא "נאמן," על מנת שינהל את רכושו בהתאם להנחיותיו. כספיהם של רוב האנשים מתנהלים בחשבונות בנק. החופש לקבל החלטות ולבצע פעולות, מתבטא בחיי היום יום, בין היתר, בהתנהלות עצמאית בחשבון הבנק.
לעתים, מוגבלות או מחלה (ע"ע קורונה), עלולות להשפיע על שיקול דעתו של האדם בכל הנוגע להתנהלותו הכספית, ולהביא, למשל, למשיכת כספים לא מבוקרת. כדי להגן על כספו של האדם, ניתן לעשות שימוש במספר כלים מרכזיים:
– הוספת שותף בחשבון הבנק: השותף יכול לסייע לאדם בפיקוח מקרוב אחר הנעשה בחשבון הבנק וגםבעזרה בניהול החשבון ובקשר עם הבנק. פתרון זה מתאים, כאשר יש יחסי אמון עם האדם שמצרפיםכשותף בחשבון. שימו לב כי, שותף רגיל בחשבון הופך בעלים של מחצית הסכום ויש לו סמכות למשוךכספים, כמו לבעל החשבון.
– מינוי מורשה חתימה: ניתן להתנות פעולות מסוימות בחשבון הבנק במספר חתימות. האדם האחרשחתימתו נדרשת אינו שותף בחשבון, ובכל זאת, חתימתו הכרחית כדי לבצע פעולות מסוימות. כךלמשל, ניתן לקבוע שכל משיכת כספים מעל סכום מסוים, תדרוש חתימה של אדם נוסף. במצב זה, בעלהחשבון מקבל את ההחלטה בעצמו, בכפוף להסכמה של מורשה החתימה.
כיצד ממנים מורשה חתימה? ישנן שתי דרכים: האחת היא באמצעות פנייה ישירה לבנק. זוהי אמנם הדרך הפשוטה, אך כך האדם יכול בקלות יחסית גם לבטל את דרישת החתימה הנוספת, ואז נמנעת ההגנה על הכספים בחשבון. השנייה היא באמצעות צו בית משפט – ואז, רק בית המשפט רשאי לבטל את הדרישה.
– הגבלות על הוצאת כסף מהחשבון: הגבלות אלה יכולות להיעשות במספר דרכים: הראשונה, הגבלתהאפשרות של האדם להחזיק בפנקס צ'קים. השניה, שימוש בכרטיס "בנקט יתרות זכות" (דירקט)שמאפשר משיכת כספים וביצוע עסקאות רק כשיש יתרה בחשבון. שלישית, שימוש בכרטיס אשראינטען, שמאפשר לטעון את הכרטיס בסכום כספי מוגבל. רביעית, סגירת סכומי כסף גדולים בהשקעהארוכת טווח. וכן, מתן הנחיה לבנק כי משיכת כספים מהחשבון תוכל להתבצע רק בדלפק הבנק ולפיההנחיות שניתנו מראש. אפשרות נוספת שהוזכרה קודם, היא מינוי נאמן. במקרה כזה, הנאמן ימונהלשם ניהול כספו של האדם ולצורך כך, יפתח "חשבון נאמנות."
במהלך שנת 2016, התקבל בכנסת תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. בתיקון לחוק, נוספו שני כלים לסיוע ולתמיכה לאדם הזקוק לכך: ייפוי כוח מתמשך ותמיכה בקבלת החלטות.
מהו ייפוי כוח מתמשך?
ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי. הוא מאפשר לאדם -מעל גיל 18, לתכנן את עתידו על פי רצונו ובחירתו. זאת באמצעות מינוי אדם שעליו הוא סומך, כדי שיפעל בשמו, אם יכולתו לקבל ולבצע החלטות בענייניו תיפגע.
עריכת ייפוי כוח מתמשך, מיועדת לכל אדם שניתן להבין או לברר את רצונו החופשי לגבי תכנון עתידו. האדם שנותן את ייפוי הכוח נקרא "ממנה" והאדם המוסמך לפעול על פיו נקרא "מיופה כוח."
לאילו עניינים ניתן להתייחס בייפוי הכוח המתמשך?
הממנה רשאי לכלול בייפוי הכוח המתמשך הוראות לגבי הטיפול בענייניו השונים. הוראות אלה נקראות "הנחיות מקדימות." הממנה יכול להתייחס בהנחיות לענייניו האישיים – למשל היכן ברצונו לגור, או לענייניו הרפואיים- לגבי החלטות בנושאים בריאותיים, או לענייניו הרכושיים – למשל כיצד ינוהל כספו או מה ייעשה בנכסי מקרקעין שבבעלותו.
בנוסף, הממנה רשאי לקבוע, כי על מיופה הכוח לדווח לאנשים מסוימים שהוא יבחר, על החלטות ופעולות שהוא יעשה בענייניו. אנשים אלה נקראים "מיודעים."
את מי ניתן למנות כמיופה כוח?
בחירת מיופה הכוח תעשה בדרך כלל על רקע של יחסי אמון וקרבה בין השניים, למשל בן זוג, הורה או ילד. הממנה רשאי למנות מיופה כוח אחד או יותר, וכן, למנות מיופה כוח חלופי. מיופה הכוח החלופי, יתמנה רק אם מיופה הכוח המקורי לא יוכל לשמש בתפקידו. מיופה הכוח יכול להתמנות לטיפול בכל העניינים או רק בחלקם. למשל, רק לענייני רכוש או רק לעניינים רפואיים.
מה אופן עריכת ייפוי הכוח המתמשך?
ייפוי כוח מתמשך, ייערך וייחתם ע"י עו"ד שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי. במקרה של ייפוי כוח רפואי בלבד, הוא יכול להיערך גם ע"י גורם רפואי כמו רופא, פסיכולוג, או עובד סוציאלי.
הממנה או עוה"ד שערך את ייפוי הכוח, צריך להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי.
מהו מועד כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך?
תחילת השימוש בייפוי הכוח תיעשה אם וכאשר יגיע האדם למצב שבו הוא לא יהיה מסוגל לקבל החלטות ולבצען. בד"כ בשל מוגבלות נפשית, שכלית או בשל מחלות זקנה, כגון דמנציה.
הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח את התנאים שצריכים להתקיים כדי שמיופה הכוח יהיה מוסמך לפעול על פיו. כגון, בהחלטה משותפת של כל ילדיו, כי מצבו מחייב את מימוש ייפוי הכוח. אם לא נקבעו תנאים כאלה, תידרש חוות דעת רפואית, המעידה כי מצבו של הממנה מצדיק שימוש בייפוי הכוח בכל מקרה, על מיופה הכוח, למסור הודעה על כניסת ייפוי הכוח לתוקפו לאפוטרופוס הכללי. האדם שמונה כמיופה כוח, מוסמך לפעול בשם הממנה בכל העניינים שהוא קבע ולפי הנחיותיו.
במקרים מסוימים, הקבועים בחוק, כגון ביצוע עסקאות במקרקעין, יידרש אישור בית משפט. חובתו של מיופה הכוח היא, לנהוג ביושר, בכבוד ובמסירות למען הממנה כמו כן, עליו לשתפו בהחלטות, ככל הניתן, ולמסור לו מידע על ענייניו בשפה פשוטה ומובנת.
מיהו תומך בקבלת החלטות?
תומך בקבלת החלטות הוא אדם המעניק לאדם אחר ליווי, תמיכה וסיוע בקבלת מידע ובקבלת החלטות על ענייניו. התומך אינו רשאי לקבל החלטות במקום האדם. תפקידיו העיקריים של התומך יכולים להיות: סיוע לאדם בקבלת מידע מגופים שונים, סיוע בהבנת המידע הנדרש לו לשם קבלת החלטות ולעתים גם סיוע במימוש החלטותיו של האדם.
אנו מקווים כי ההיכרות עם הכלים שהזכרנו, תאפשר לכם למצוא את הדרך המתאימה ביותר לצרככם. אם הינכם מתלבטים וזקוקים לסיוע מקצועי אנא צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם.

אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
1
צפיות
46
 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
עיקול. מהו עיקול? איך מטילים אותו? הבדל בין עיקול בבימ"ש לבין עיקול בהוצל"פ
מאמר המסביר את מהות העיקול, איך מטילים אותו, אלו תנאים נדרשים להטלתו, מה ההבדל בין עיקול ברישום לבין מימוש העיקול.
לפני 3 שנים 5 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי design3
מהו ליטיגטור ואיך להיות ליטיגטור מקצועי
קודם כל חשוב להבהיר שהמילה ליטיגציה משמעותה היא התדיינות. הליטיגטור הוא עורך דין בדרך כלל, ובישראל גם טוען רבני, שתפקידם לטעון בבית המשפט.
לפני 6 שנים 2 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי ElaD!234
נוטריון מחירון 2019
נוטריון הוא עורך דין בעל ניסיון במשפט הישראלי שהוסמך מטעם משרד המשפטים הישראלי לתת שירותים נוטריוניים. שירותים נוטריוניים הם שירותי אימות, עריכה ואישור מסמכים משפטיים. על פי החוק, שירותי כל הנוטריונים בארץ ניתנים על פי מחירון אחיד לכל אחד מהשירותים הניתנים. שכ”ט מעודכן לשרותי נוטריון זה מתעדכן מדי שנה. לכל המחירים יש להוסיף מע”מ.
לפני 8 חודשים 2 שבועות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי גלעד
מהי הוצאת לשון הרע
אנשים לא מעטים מתבלבלים היום בין הוצאת דיבה ללשון הרע, זאת משום שמבחינת החוק אין הבדל ביניהן, וכי בסופו של דבר מדובר בפרסום שלילי ובלתי מחמיא נגד האדם. מבחינת ההלכה היהודית, לעומת זאת, יש הבדל בין השניים. בעוד הוצאת דיבה היא דבר שקר, כלומר פרסום שלילי שאין כל קשר בינו לבין המציאות, הרי שהוצאת לשון הרע היא דבר אמת. על כל פנים, כאשר שמו הטוב של האדם נפגע, עורך דין לשון הרע הוא האדם שיש לפנות אליו כדי לתבוע את הפוגע.
לפני 1 חודשים 1 שבועות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי tevel
איך לבחור עורך דין שמטפל בתחום הנדלן?
על כן יש לבחור עו"ד נדל"ן לייצוג בכל עסקת נדל"ן שהיא. עסקאות נדל"ן יכולות להיות קניית מבנים, רכישת בית, קניית שטח ועוד. בטרם החתימה על החוזה, יש לקחת עו"ד נדל"ן שיקרא את החוזה ויעלה על נקודות חשובות וקריטיות ויעדכן את הצד שאמור לחתום על החוזה.
לפני 7 שנים 5 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי Allsportil

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
מנגנוני הגנה וכלים נוספים
לעתים, אנשים בעלי מוגבלויות או זקנים המתמודדים עם מחלות זקנה, מתקשים בניהול ענייניהם ובקבלת החלטות באופן עצמאי. קיימים מספר כלים ומנגנונים שיכולים לסייע לאנשים במקרים כאלה ואחרים, לקבל החלטות ולנהל את ענייניהם, מלבד האפשרות של מינוי אפוטרופוס.
לפני 1 חודשים 2 שבועות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי alaw
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    מנגנוני הגנה וכלים נוספים
מנגנוני הגנה וכלים נוספים
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא עורכי דין , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום עורכי דין נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז