משתמשים
1398
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
8517
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

גירושין: לעיתים יפסוק ביהמ\"ש לענייני משפחה תשלום בין הזוג השני

 
מאת design3
פורסם ב 02/04/2020
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 4 מתוך 5
 

פירוק שיתוף בגירושין

חוק יחסי ממון בין בני זוג מאפשר איזון משאבים תוך חלוקת משאבים לא מאוזנת, דהיינו אף קביעה כי צד אחד ישלם לצד השני אם בכסף או בשווי כסף את ההפרש על מנת לגרום לאיזון בין הצדדים על מנת שצד אחד לא יצא כשהוא נשכר על חשבונו של הצד השני.
במקרים מסויימים פירוק השיתוף לא יעשה בצורה מאוזנת. כאשר צד כלשהו היה אחראי משך כל שנות הנישואין על ניהול משק הבית וטרח על גידול הילדים, בעוד שהצד השני פיתח עצמו בתחום הקריירה, בתחום המוניטין, בתחום כושר ההשתכרות, בתחום ההשכלה וכו’, יתכן כי בעת הפירוד, ימצא עצמו צד זה כבעל יתרון ברור על משנהו שכן כל חייו פיתח את ההון האנושי הטמון בו ואשר מאפשר לו כעת יכולת השתכרות גבוה, בעוד שמשנהו אשר היה אחראי על מטלות הבית, מוצא עצמו כמחוסר אפשרות להשתכרות נאותה זו.

מאחר ומערכת המשפט שואפת לצדק חברתי, ניסה ביהמ”ש, לאזן בין הדברים שכן בנוסף לחוסר הצדק בחלוקה שאינה שיוויונית אף קיים אלמנט הציפיה, דהיינו הצד אשר היה אמון על גידול הילדים ציפה כל העת כי יזכה בבוא היום לפירות פרי עמלו וכי המוניטין והיכולות אשר צבר הצד השני – יהיו אף פרי נחלתו.

בעבר לא נהגו בתיהמ”ש לחלק את המוניטין ואת יכולת ההשתכרות כנכס בר איזון, אולם בהמשך נהגו להתייחס למוניטין וליכולת ההשתכרות כנכס בר איזון רק במקרים בהן אי השיוויון שנוצר בעקבות אי חלוקתם – היה קיצוני ויצר חוסר שוויון מהותי.
אולם בשנים האחרונות ניתן לראות תפנית וישנה נטיה להתייחס למוניטין וליכולת ההשתכרות כנכס בר איזון. זאת במקרים בהם הוכח כי אי קידומו של בן הזוג השני נבע מכורח הנסיבות תוך שהדבר נכפה עליו ולא נבע מתוך בחירה אישית של אותו צד שלא להתקדם – מקום בו יכל להתקדם ברכישת ידע ומוניטין.

כיום, המוניטין וכושר ההשתכרות מאוזנים במקרים קיצוניים של חוסר שיוויון ביכולת ההשתכרות ובמוניטין,תוך ויתור מצד הצד השני אשר איפשר את התקדמות הצד אשר צבר את יכולת ההשתכרות והמוניטין – תוך כדי שקילת הגורם לאי השיוויון במשאבים – קרי האם ויתר הצד החלש מאונס בהתאם לנסיבות, או שהיתה לו האפשרות להתקדם והוא ויתר על אפשרות זו. כל זאת במסגרת תפיסה של צדק חלוקתי המונע עיוות בעת חלוקת המשאבים בעת הפירוד מחד, וכן ציפיה כי משאב זה יחולק בעת הפירוד מאידך.

לפיכך, נראה כי בתיהמ”ש פירשו את התיקון לחוק יחסי ממון באופן שיכולת ההשתכרות והמוניטין, יחולקו בין בני הזוג במקרים מסויימים, באופן שהדבר ניתן לשיקול ביהמ”ש. דהיינו בנסיבות מסויימות, יסטה ביהמ”ש מחלוקה שווה של הנכסים, באופן שעל צד מסויים יהא לשלם למשנהו את שווים של הפערים בין הצדדים לגבי מוניטין ויכולת ההשתכרות.

מהם נכסי קריירה כפי שעולה מפסקי הדין שלהלן:

המדובר בכושרו של האדם להשתכר, קרי: בשיפור הכושר להשתכר במהלך הנישואין. כושר זה מורכב, פרט לכישוריו של האדם, גם מיסודות נוספים ובעיקר השכלה, ניסיון ומוניטין שנרכשו לאורך תקופת הקשר הזוגי.

“נכסי הקריירה”… הם נכסים אישיים וטבועים באדם. להבדיל מנכסים אחרים שצוברים בני הזוג, אין זו שותפות הצריכה פירוק… המדובר אך ורק בפער שנוצר במהלך הנישואין, עקב הנישואין. יש לגרוע מן הפער הזה את התרומה לכושר ההשתכרות שבאה מכישרון אישי וכן את זו שנוצרה קודם לתחילת הקשר הזוגי או לאחר שפורק. יובהר, כי בדברנו על כושר השתכרות אין אנו עוסקים ב”נכס עתידי” כי אם בנכס בר-קיימא, שפירותיו יצמחו ויבשילו ברבות השנים. כושר ההשתכרות נוצר וקיים. הוצאתו אל הפועל היא שתעשה בעתיד. במובן זה, אין הוא שונה מכל נכס, שמחירו משקף את האפשרות להפיק ממנו רווחים בעתיד.

כללי החלוקה והאיזון ייקבעו ממקרה למקרה. אין דומה המקרה של בני זוג שהתגרשו מספר שנים לאחר שנשאו למקרה של שניים שהתגרשו כעבור שני עשורים. אין דומה המקרה של בני זוג שפיתחו לעצמם קריירה במקביל, למקרה של בן זוג שוויתר על התפתחותו המקצועית על-מנת לאפשר לשותפו-לחיים לקדם את כושר השתכרותו לרווחת המשפחה.

כיצד מאוזנים נכסי הקריירה, המוניטין וכושר ההשתכרות – האם כתשלומים עיתיים או תשלום חד-פעמי?

בתי המשפט נוהים לפסוק על פי שיטת התשלום החד-פעמי. הטעם המרכזי לכך הוא הימנעות משימור קשר כלכלי בין הצדדים אם אין הם רוצים בכך. בדרך זו יכול גם בן-הזוג מקבל התשלום לתכנן את עתידו על סמך הסכום שקיבל באופן וודאי אולם אין לקבוע מסמרות.

להלן ולהמחשה, יובאו שני מקרים בהם חייב ביהמ”ש את הבעל לשלם לאישה תשלומי איזון המגלמים את הפער ביכולת ההשתכרות ו/או במוניטין שצברו.

מקרה ראשון הינו “בעמ 4623/04 פלוני נ’ פלונית” אשר שם נפסק לטובת האישה פיצוי בסך 250,000 ₪ כאשר שם נאמר:

“הגענו לכלל מסקנה כי יש לפסוק למשיבה סכום של 250,000 ש”ח … סכום זה משקלל את הפער בפיתוח כושר השתכרותו של כל אחד מבני הזוג עקב הנישואין – על הכנסותיו של המבקש והמוניטין שרכש – והמחויבות שנטל על עצמו המבקש מעצם יצירת הפער, וכן את האפשרות של תפנית בחייו המקצועיים של המבקש”.

מקרה שני: תמש 001933/09 אשר שם נפסק לטובת האישה פיצוי בסך 144,000 ש”ח כאשר שם נאמר:

… ובהתחשב בחיוב במזונות כמפורט לעיל, ובכך שהנתבע בא לנישואין עם תואר במינהל עסקים, ובכושרו האישי הטבעי כמפקח רכישה, יעמוד ההפרש החודשי על 3,000 ש”ח כך שהסכום לארבע שנים יעמוד על 144,000 ש”ח… משכך נקבע כי מחלקו של הנתבע לפני עריכת איזון המשאבים יופחת סך של 144,000 ש”ח לטובת התובעת.
כאמור, בין יתר השיקולים אשר נלקחים ע”י ביהמ”ש בבואם לדון בהתייחסם למוניטין כנכס אשר ניתן לחלקו, ניתן למצוא את שיקול “הויתור מבחירה”, קרי, האם ויתר אותו צד על התקדמותו בעוד שהיתה באפשרותו להתקדם בנסיבות אותו מקרה והוא בחר שלא לעשות כן לבין צד אשר הנסיבות לא איפשרו את קידומו.
לאחרונה נקבעה בבית המשפט העליון “הלכת פלונית“, לפיה חלה חזקת השיתוף גם על נכסי קריירה, לרבות מוניטין אישי. וכך, בין היתר, נקבע שם:
“לפי דרכה של הלכת השיתוף, אין לשלול מבן הזוג האחד את חלקו בפירות נכסי הקריירה של בן הזוג האחר, זאת בעבור התמיכה והעזרה שהוא העניק לו, לאמור: בעבור חלקו של הקשר הזוגי בשיפור כושר השתכרותו.


התחשבנות על תרומה אינדיווידואלית אינה עולה בקנה אחד עם אופיים הרווח של הנישואין. ככל שצדדים רוצים להיכנס למסגרת של נישואין ולקבוע הסדר אחר ביניהם, עליהם להסכים על כך מפורשות. במסגרת אותו “הסכם מכללא”, כך נראה, אין זה סביר לומר שבן-זוג אחד הסכים לוותר מעצמו ולסייע בפיתוח כושר ההשתכרות של בן-הזוג האחר, מבלי שהובטח לו ליהנות מכך במקרה של גירושין.”

בע”מ 4623/04 – פלוני נ’ פלונית . תק-על 2007(3), 3215. ההדגשה שלי, נ.מ.

… בפסיקה כבר הובעה הדיעה כי מוניטין אישי הוא נכס בר חלוקה האמור להיכלל גם במסגרת איזון המשאבים בין בני זוג (ראה החלטתו של כב’ השופט רובינשטיין בבע”מ 5879/04 פלוני נ’ פלונית, פ”ד נט(1), 193….
בבע”מ 4623/04 הנ”ל אף מציין כב’ השופט ריבלין כי “התפישה המתאימה לחלוקת “נכסי הקריירה”, גם בגדר הלכת השיתוף, דומה לזו הגלומה בהסדר איזון המשאבים. יש לבחון את הפער שנוצר בין בני הזוג עקב הנישואין, ולאזן אותו בכסף או בשווה כסף.” (ראה פסקה 21 לפסק הדין).

אם כן, אין מניעה לכלול בנכסי האיזון גם נכסי קריירה שנרכשו על ידי בני זוג במהלך שנות נישואיהם.

ועם זאת, נקבע כי “הפתרון לכל מקרה יקבע לפי האיזון הפרטני בחייהם של בני הזוג שיבואו בפני בית המשפט” וכי “הצורך להיזקק לחלוקה של נכסי הקריירה יתעורר בעיקר במקרים מובהקים שבהם נוצר פער ממשי וברור בין בני הזוג מבחינת כושר ההשתכרות שלהם – פער שנובע מכך שאחד מבני הזוג נטל על עצמו ויתור משמעותי מבחינת ההתפתחות המקצועית והתמקד במרחב הביתי, ובכך אפשר לבן-הזוג האחר להשיא את כושר השתכרותו” (ראה פסקאות 11 ו- 23 לפסק הדין בבע”מ 4623/04 הנ”ל, ההדגשות שלי, נ.מ.).

אכן, מרכיב הויתור שעשה כל אחד מבני הזוג עבור העזר שכנגד הוא מרכיב משמעותי; בעבר חיוויתי אף אני את הדעה כי אם יהיה מקום להכיר במוניטין או בכושר השתכרות כנכס משותף ולחלקו בין בני הזוג, יהיה זה בנסיבות בהן נוצר אי שוויון ופגיעה באחד מבני הזוג, שכן אותו בן זוג אשר תמך כלכלית בבן הזוג רוכש המוניטין או כושר ההשתכרות, דאג לצרכי הבית והילדים – לא רכש מקצוע לעצמו, ולאחר שבן הזוג האחר רכש את המוניטין או כושר ההשתכרות נטש אותו בן זוג את בן הזוג התומך (ראה פסק דיני בתמ”ש (ירושלים) 5704/01 – ר.א. נ’ א.א.תק-מש 2003(4), 534).

נסיבות אלה אינן מתקיימות בענייננו.
מקרה נוסף בו לא הכיר ביהמ”ש בתשלום תשלומי איזון בגין מוניטין וכושר השתכרות (להלן החלקים הרלוונטי לעניין מפסק הדין) (תמש012651/06):

בכתב ההגנה טען הנתבע כי אם יקבע כי יש לאזן נכסיי הצדדים כי אז יש לכלול בנכסי האיזון את המוניטין של התובעת כבעלת תואר דוקטור.למעלה מהצורך יצויין כי לא הוכח שהנתבע הקדיש מזמנו או הקריב את הקריירה שלולצורך לימודי הדוקטורט של התובעת.

אכן, לאחרונה נקבעה בבית המשפט העליון “הלכת פלונית“, לפיה חלה חזקת השיתוף גם על נכסי קריירה, לרבות מוניטין אישי.נסיבות אלה אינן מתקיימות בענייננו.

הכותב הנו עורך דין גירושין
אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
1
צפיות
251

 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
קידום אתרים
כל בעל עסק שמכבד את עצמו מחזיק אתר אינטרנט ברשת. ובנוסף, הוא כמובן מופיע כבר בתוצאות החיפוש של גוגל. אבל לא מספיק להופיע רק בתוצאות של גוגל - אלא להגיע לעמודים הראשונים. כל מה שאתם צריכים לדעת על קידום אתרים לאתר שלכם
לפני 6 שנים 6 חודשים , מתוך , נכתב על ידי matanwp

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
עיקול. מהו עיקול? איך מטילים אותו? הבדל בין עיקול בבימ"ש לבין עיקול בהוצל"פ
מאמר המסביר את מהות העיקול, איך מטילים אותו, אלו תנאים נדרשים להטלתו, מה ההבדל בין עיקול ברישום לבין מימוש העיקול.
לפני 5 שנים 7 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי design3
השפעה בלתי הוגנת - פסילת צווה
מישהו קרוב אליכם עומד להוריש סכומי כסף או זכויות אחרות - חשוב שתקראו את המאמר הבא המדבר על פסילת צוואה והשפעה בלתי הוגנת
לפני 2 שנים 5 חודשים , מתוך משפחה , נכתב על ידי design3
איך זה שאהבנו פעם והיום מתגרשים?
איך זה שבגילאים צעירים לפני החתונה ובסמוך לה אהבנו כל כך וסברנו כי מצאנו את האדם שלצידו נרמה להיות כל חיינו, ואילו לאחר שנים איננו מעוניינים עוד בקרבתו ולעיתים מעונינים שיצא מחיינו מהר כל האפשר? כיצד הפך אדם אהוב כל כך שלצידו חיינו באהבה, לאדם אשר איננו מעויינינים בו עוד ולעיתים אף לאויב ושנוא נפשנו?
לפני 2 שנים 4 חודשים , מתוך משפחה , נכתב על ידי design3
גירושין: לעיתים יפסוק ביהמ\"ש לענייני משפחה תשלום בין הזוג השני
גירושין: מה קורה כאשר אחד מבני הזוג מתקדם ורוכש מקצוע ומוניטין ואילו הבן זוג השני נותר בבית ועוסק בגידול הילדים? האם יהיה זה הוגן כי בן הזוג שרכש מקצוע ומוניטין יוותר עם הכנסות נמוכות או ללא הכנסות כלל? כיצד מתמודד ביהמ\"ש עם עניין זה?
לפני 2 שנים 4 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי design3
מה קורה כאשר משתמשים בצווי הגנה שלא בתום לב
לעיתים בהליכי גירושין, עושה צד כלשהו שימוש שלא כדין תוך ניצול לרעה של הליכי משפט בצווים. מה קורה כאשר שופט מחליט לבדוק את העניין לעומק? במקרה הנ"ל פסק ביהמ"ש סך של 40,000 ש"ח הוצאות בגין השימוש לכאורה בהליכי המשפט בבקשת צו מניעה. רצוי לקרוא פסק דין זה כדי להתרשם מהסכנה בשימוש לרעה בהליכי משפט.
לפני 2 שנים 4 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי design3
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    גירושין: לעיתים יפסוק ביהמ\"ש לענייני משפחה תשלום בין הזוג השני
גירושין: לעיתים יפסוק ביהמ\"ש לענייני משפחה תשלום בין הזוג השני
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז