משתמשים
1398
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
8517
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

קִבּוּצִים, מוֹשָׁבִים – מִסּוּי, מַס שִׁתּוּפִי לְהַבְדִּיל מִמַּס פֶּרְס

 
פורסם ב 15/08/2016
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 4.4 מתוך 5
 

a onmousedown="c(6510);" target="_blank" href="https://sites.google.com/site/cpaitamar/mmrym/qibwziym-mwosabiym-miswy-mas-sitwpiy-lehabediyl-mimas-pereswonaliy">קִבּוּצִים, מוֹשָׁבִים – מִסּוּי, מַס שִׁתּוּפִי לְהַבְדִּיל מִמַּס פֶּרְסוֹנָלִי

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן
הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".
מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.
מרצה מצטיין טכניוני – ראוי לשבח בהוראה לשנת התשע"ו.
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורסים "חשבונאות פיננסית" ו"עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.
מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.
ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה Dr. Faculty of Law, University of Haifa.

שׁוּמַת הַקִּבּוּץ – מִסּוּי הַקִּבּוּץ וְהַמּוֹשָׁב הַשִּׁתּוּפִי
מוּנָחִים:
מִיסּוּי
מִיסּוּי – הטלת תשלומי חובה על פרטים וארגונים על ידי הממשלה או על ידי רשויות מקומיות אשר הינם סך המשאבים אותם נוטלת הממשלה מהציבור.
תשלום לשלטונות הנגבה מתושבים ומאזרחים לצורך מימון פעולות השלטון.

מִסִּים הינם תשלומי חובה על פי חוק, אותם גובה, בכפייה, רשות ציבורית (ממשלה, עירייה או רשות מקומית), לצורך מימון פעילותם. השלטון במדינה גובה מאזרחים ומתושבים מסים לפי חוק, שלא בעבור שירות מוגדר אשר ניתן למשלם המס.
קִבּוּץ
קִבּוּץ הינו צורת התיישבות שיתופית של אנשים בעלי חזון אידיאולוגי דומה, אשר נבנה במקור על עקרונות של שיתוף כלכלי ושוויון בין חברי המשק. הקיבוץ הינו אגודה להתיישבות, המאורגנת על יסודות של בעלות החברים בקניין, בעבודה עצמית, שוויון, שיתוף בייצור בצריכה ובחינוך. הקיבוץ הינו התאגדות המקיימת בין חבריה, בעלות משותפת על הרכוש, צריכה משותפת ויוצרת מארג חברתי וחינוכי משותף ושווה בין חברי המשק.
מוֹשָׁב
מוֹשָׁב עוֹבְדִים, הינו צורת התיישבות כפרית המאגדת קבוצה של תושבים (לרוב חקלאים) במסגרת כלכלית משותפת. המשפחה מהווה במושב יחידה כלכלית עצמאית הפועלת במסגרת כללי עזרה הדדית. המשתתפים במסגרת המושבית מכונים חברים. חברי המושב מאוגדים באגודה שיתופית. לכל חבר מושב מוקצית חלקת קרקע, אשר במרבית המקרים משמשת לחקלאות ומכונה בשם "נחלה".
מוֹשָׁב שִׁתּוּפִי הינו צורת התיישבות שהינה בין קיבוץ לבין מושב עובדים. אדמות המושב השיתופי, הכלים החקלאיים, הבתים והתוצרת החקלאית הם רכוש האגודה המשותפת ושייכים לכלל חברי המושב השיתופי. העבודה מתבצעת על פי סידור מרכזי ולכל משפחה ניתן "תקציב" לקיום היחידה המשפחתית על פי גודלה וצרכיה. בניגוד לקיבוץ, (בדומה למושב העובדים), אין במושב השיתופי חדר אוכל משותף ולינה משותפת, לכל משפחה חלקת אדמה פרטית עליה בנוי בית המגורים, וחשבון בנק פרטי, בו היא מנהלת את ענייניה כפי שהיא חפצה.
הַכְנָסָה
סכום כסף עבור עבודה, מתנה, מלגה ועוד. הכנסה הינה זרם הכספים המועברים לגורם כלשהו בתקופה נתונה, בתמורה עבור:
עבודה שבוצעה (שכר, משכורת);
דמי שירות שניתן (שכר טרחה, רווחים);
בעלות על נכסים (שכר דירה, ריבית, דיבידנדים);
לעתים תקבולים בלא תמורה ישירה (מתנות, מענקים, ירושות, קצבאות, מסים). סכום הכסף או שווה כסף אשר נתקבל בתקופת חשבון מסוימת, בגין פעילות כלכלית כלשהי. השימוש במושג הכנסה מופיע לעיתים כמונח המתאר פדיון, או מחזור ולעיתים במשמעות רווח.

שִׁיטַּת מַס שִׁיתּוּפִית
שיטת מס המבוססת על שני שלבים, בו מחושבת ההכנסה החייבת של קיבוץ או מושב שיתופי כישות עצמאית.
בשלב ראשון:
ההכנסה החייבת של הקיבוץ מחושבת כישות עצמאית ככל חבר בני אדם אחר. הכנסה זו כוללת את הכנסות המשק מן הענפים השונים הקיימים בקיבוץ, לרבות הכנסות חברים העובדים מחוץ למשק ובצירוף שוויה של אספקת המחיה שסיפק הקיבוץ לחברים, לאחר שזו נדרשה כהוצאה בדוח רווח והפסד.

בשלב השני:
ההכנסה החייבת של הקיבוץ, מחולקת באופן רעיוני בין חברי הקיבוץ, ועל כל חלק של הכנסה מבוצע חישוב מס תיאורטי לפי שיעורי המס החלים על יחידים. הטבות המס המוענקות בדרך של נקודות זיכוי, זיכויים וניכויים אישיים מפחיתות את סכום המס החל על כל חבר. חובת תשלום המס מוטלת על הקיבוץ עצמו, שהינו הנישום המחויב במס בשל הכנסותיו והכנסות חבריו השיתופיות.
כיום בקיבוצים ובמושבים השיתופיים, סוכמים את הכנסות כלל החברים ומחלקים במספר החברים. כתוצאה מכך נוצר לכאורה מצב, בו חברים שעובדים ומשלמים מיסים מסבסדים את החברים שלא עובדים והמס השולי של אדם עם שכר גבוה נמוך מאד והוא אינו משלם את המס המוטל עליו אישית לפי מעמדו (נשוי, רווק, גרוש, עם ילדים, זיכויים וניכויים אישיים ועוד), ככל אדם בישראל.
עד ליום 31 בדצמבר 2016, חברי הקיבוץ המשתכרים שכר אישי ישלמו מס מופחת, מכיוון שנקודות הזיכוי נחלקו תוך שיתוף רווחים גבוהים ונמוכים בקרב כל עובדי הקיבוץ אלו שעובדים ואלה שאינם עובדים. עקב שיטת המס השיתופית החלה כיום, בעלי השכר הגבוה משלמים מס מופחת.

הסבר תמציתי למס השיתופי – כיצד מתבצע החישוב והחזר המס, הלכה למעשה:
דורשים מכל החברים העובדים מחוץ למשק אשר משלמים מיסים, את טופסי 106 (ריכוז ההכנסות והמיסים השנתיים). מצרפים את הכנסות החברים ששילמו מס לחברים שאינם עובדים, או חברים שהינם נכים, פנסיונרים, סטודנטים ומובטלים שאינם עובדים.
בדרך כלל, נוצר מצב בו הקיבוץ/המושב השיתופי, חייב פחות מס, מהמס ששולם במהלך השנה, זאת בעקבות חלוקת ההכנסות לכל החברים שצורפו, הן אלו שעובדים והן אלו שאינם עובדים. או אז, פונים לרשות המיסים לקבלת החזר מס אשר שילמו העובדים בעלי המס הגבוה כנגד העובדים אשר אינם חייבים במס שהכנסתם נמוכה או שלא עבדו כלל.

מיום 1 בינואר 2017, אמור האוצר למסות את הקיבוצים, בשיטה חדשה – שיטת המס האישי. כל עובד של הקיבוץ ימוסה על פי הכנסתו האישית כך שמעמדם של חברי הקיבוץ יהיה זהה למעמדם של כלל אזרחי מדינת ישראל.

שִׁיטַּת מַס פֶּרְסוֹנָלִית (אִישִׁית)
שיטת מס המבוססת על מס הכנסה המוטל על יחידים, להבדיל ממס חברות. סכום המס שיחיד חייב נקבע על סמך התשובה לשלוש שאלות: הראשונה, מהן ההכנסות המשמשות בסיס למס; השנייה, מהן ההכנסות החייבות במס; והשלישית, מהם שיעורי המס המוטלים על ההכנסות החייבות במס. בישראל המס על יחיד חל על הכנסה מיגיעה אישית ושלא מיגיעה. לגבי יחיד המס הוא פרוגרסיבי (נטל המס עולה על פי מדרגות מס, ככל שהשכר עולה). מההכנסה החייבת במס של יחיד ניתן לנכות זיכויים אישיים וזיכויים עבור בני משפחה התלויים במפרנס, וכן – בגבולות מסוימות – תשלומים למטרות שונות, שעוגנו בחקיקה.

מַהוּת וְצוּרַת הַמִּסּוּי שֶׁל הַקִּבּוּץ וְהַמּוֹשָׁב הַשִּׁתּוּפִי
בקיבוץ מתנהלות פעולות כלכליות רבות כגון: עבודה בקרקע כפלחה, שדה מטע וכרם לשם אספקת מוצרי חקלאות. כמו כן קיים מפעל יצרני המוכר מוצרים ושירותים לגורמי חוץ. בנוסף מספק הקיבוץ את צורכי מחייתם של החברים, וכן שירותי חינוך, בריאות ותרבות לקהילה במשק. הקיבוץ מעסיק, לצד חבריו, גם שכירים ומתנדבים. כמו כן, יש חברי קיבוץ אשר עובדים מחוץ לקיבוץ – משרתים בצבא, נמצאים בשליחות או בשנת חופשה.
לקיבוצים ולמושבים השיתופיים קיימת מערכת כללי מיסוי המתאימה להם בלבד.
ההתייחסות המיוחדת אל הקיבוצים באה לידי ביטוי בפקודת מס הכנסה (להלן תיקרא: "הפקודה") בסעיפים 54 עד 58א. הקובעים את מהות וצורת המיסוי בקיבוץ כדלהלן:
פרק שני: גופים שיתופיים
סימן א': קיבוצים
הגדרות
54. (א) בסימן זה –
"קיבוץ" - קיבוץ או קבוצה המאוגדים כאגודה שיתופית על פי התקנות לדוגמה שאושרו על ידי רשם האגודות השיתופיות לאגודות מאותו סוג;
"חבר", לגבי קיבוץ - יחיד שהיה חבר באותו קיבוץ בגמר שנת המס.
(ב) אין הוראות סימן זה באות לגרוע מהוראות סעיף 9(2).
שומת קיבוץ
55. שומתם של קיבוץ ושל כל חבריו תיעשה, על אף האמור בפקודה זו, לפי הוראות הסעיפים 56-60.
ההכנסה החייבת
56. שווייה של אספקת המחיה שנתן קיבוץ, מכוח החברות, לחבריו ולבני זוגם ולילדיהם שאינם חברים יראו כחלק מהכנסתו החייבת של הקיבוץ ולא כהכנסת החברים.
המס
57. (א) קיבוץ ישלם מס בסכום השווה לסך כל המס שחבריו היו חייבים לשלם, אילו הייתה כל הכנסתו החייבת מתחלקת ביניהם בחלקים שווים והיתה הכנסתם היחידה החייבת; ולעניין זה יחולו סעיפים 34 עד 46א ו-47 והוראות הפרק השלישי לחלק ד', למעט סעיף 66 שבו, בהתאם להרכב המשפחות של חברי הקיבוץ. ואולם לעניין התרת ניכויים על פי סעיף 47 לא תובא בחשבון הכנסה של החבר מחוץ לקיבוץ שבעדה הוא זכאי לתגמולים, למענק או לקצבה.
(ב) (1) לצורך חישוב המס שחייב בו קיבוץ, רשאי הקיבוץ לתבוע כי ייעשה חישוב נפרד על הכנסתו החייבת לאחר שחולקה בין חבריו לפי סעיף קטן (א), ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(א) עיקר עבודתם של שני בני הזוג חברי הקיבוץ הוא בעבודה מזכה;
(ב) עבודתו של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה לקיבוץ;
(ג) הקיבוץ ערך רישום מדויק לגבי עבודתם של כל חברי הקיבוץ, הן במסגרת הקיבוץ והן מחוצה לו;
לעניין פסקה זו יראו כהכנסה חייבת שבשלה רשאי הקיבוץ לתבוע חישוב נפרד, את הכנסתו החייבת של הקיבוץ, כפי שחושבה לעניין סעיף קטן (א), בהפחתת הכנסה חייבת שאינה הכנסה לפי סעיף 2(1) או (2);
(2) על אף האמור בסעיף קטן (א), הוראות סעיף 66(ג), יחולו לגבי החישוב הנפרד;
(2א) על הכנסה שלגביה נתבע חישוב נפרד כאמור בסעיף קטן זה, לא יחולו הוראות סעיפים 38 ו-39;
(3) שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים ותיאומים נוספים לרבות לעניין ההכנסה החייבת שבשלה רשאי הקיבוץ לתבוע חישוב נפרד, לעניין החלת הוראות סעיף 66(ג), ובכלל זה יהא רשאי לקבוע סוגי עובדים אשר יראו בהם כמי שעבדו בעבודה מזכה, והכל בתנאים שיקבע;
בסעיף זה –
"עבודה מזכה" – עבודה בענף המניב לקיבוץ, במישרין או בעקיפין, הכנסה לפי סעיף 2(1) או עבודה שבשלה משולמת הכנסה לפי סעיף 2(2), והכל ובלבד שאינה עבודה במתן אספקת המחיה לחברי הקיבוץ, במישרין או בעקיפין;
"קיבוץ" – כהגדרתו בסעיף 54.
נקודות זיכוי בעד ילדים
58. קיבוץ יהא זכאי לנקודות הזיכוי שהיו חבריו זכאים להם לפי סעיף 38 אילו הייתה כלכלת ילדיהם עליהם.
קרן השתלמות לחבר קיבוץ
58א. (א) בחישוב ההכנסה החייבת של קיבוץ יותרו בניכוי סכומים ששילם הקיבוץ לקרנות השתלמות לחברי הקיבוץ המתנהלות על שם חברי הקיבוץ, לאחר שהופחת מהם סכום השווה ל-2.5% מהכנסתו הקובעת של הקיבוץ; הסכומים כאמור לא יעלו על 4.5% מהכנסתו הקובעת של הקיבוץ.
(ב) יראו סכומים ששולמו לחבר קיבוץ מקרן השתלמות לחברי קיבוץ, כאמור בסעיף קטן (א), כהכנסה לעניין סימן זה במועד קבלתם, ויחולו הוראות סעיף 9(16א), בשינויים המחויבים, כאילו היה חבר הקיבוץ עובד.
(ג) לעניין סעיף זה –
"הכנסה קובעת" - ההכנסה החייבת של הקיבוץ לפני הניכוי לפי סעיף קטן (א) ועד לסכום השווה ל-156,000 ש"ח בשנה, מוכפל במספר חברי הקיבוץ שעבורם משלם הקיבוץ לקרן השתלמות לחברי קיבוץ;
"חבר קיבוץ" - חבר כהגדרתו בסעיף 54, ובלבד שמתקיימים לגביו תנאים אלה:
(1) מלאו לו 21 שנים, וטרם מלאו לו 70 שנים, בשנת המס;
(2) לא מופקדים עבורו סכומים בקרן השתלמות בנוסף לסכומים כאמור בסעיף קטן (א);
(3) עובד בקיבוץ או מטעמו באופן סדיר וקבוע

אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
0
צפיות
1028
 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
עורך דין דיני עבודה למעסיקים
כאנשי אנשי עסקים מקבלים החלטה לפתוח עסק ולגייס עובדם, המחשבה הראשונה שלהם ככל הנראה אינה שכירת עורך דין לדיני עבודה. רבים מאנשי העסקים מקווים שלעולם לא יצטרכו להשתמש בשירותים של עורך דין דיני עבודה, אך האמת ששכירת שירותיו של עורך דין המתמחה בדיני עבודה כדי שיעמוד על המשמר הוא רעיון טוב עבור כל חברה שמעוניינת לגייס ולהעסיק עובדים.
לפני 3 ימים 14 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי Sabag
למי טוב החוק החדש של חדלות פירעון ושיקום כלכלי?
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי אשר נחקק בספטמבר 2019 כבר מורגש היטב במסדרונות בתי המשפט בישראל בזכות היותו תהליך הרבה יותר מהיר מאשר בעבר בעניין הסדרי חוב של חייבים ונושים אשר מעוניינים כל אחד מטעמו שהתהליך יהיה קצר וענייני ככל שניתן ולא יימשך לאורך שנים ארוכות כפי שהיה נהוג עד חקיקת חוק זה.
לפני 3 ימים 21 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי עידן שלומן
עיקול. מהו עיקול? איך מטילים אותו? הבדל בין עיקול בבימ"ש לבין עיקול בהוצל"פ
מאמר המסביר את מהות העיקול, איך מטילים אותו, אלו תנאים נדרשים להטלתו, מה ההבדל בין עיקול ברישום לבין מימוש העיקול.
לפני 3 שנים 6 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי design3
מהו ליטיגטור ואיך להיות ליטיגטור מקצועי
קודם כל חשוב להבהיר שהמילה ליטיגציה משמעותה היא התדיינות. הליטיגטור הוא עורך דין בדרך כלל, ובישראל גם טוען רבני, שתפקידם לטעון בבית המשפט.
לפני 6 שנים 2 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי ElaD!234
נוטריון מחירון 2019
נוטריון הוא עורך דין בעל ניסיון במשפט הישראלי שהוסמך מטעם משרד המשפטים הישראלי לתת שירותים נוטריוניים. שירותים נוטריוניים הם שירותי אימות, עריכה ואישור מסמכים משפטיים. על פי החוק, שירותי כל הנוטריונים בארץ ניתנים על פי מחירון אחיד לכל אחד מהשירותים הניתנים. שכ”ט מעודכן לשרותי נוטריון זה מתעדכן מדי שנה. לכל המחירים יש להוסיף מע”מ.
לפני 8 חודשים 3 שבועות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי גלעד

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
שכר הדירה-מיסוי בגין טופס 5329 (1ח) - הצהרה על נכסים
מרבית האזרחים שקיבלו את טופס ההצהרה על נכסים, אינם בעלי תיק במס הכנסה. אזרח, אשר ברשותו תיק במס הכנסה, חייב לדווח בדו"ח השנתי על הכנסות ורווחים שצמחו למענו, בארץ ובחו"ל.
לפני 5 שנים 2 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
יחסי רווחיות – יחסים פיננסיים
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – תואר MBA – שיעור 5-4
לפני 5 שנים 4 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
סילבוס - חשבונאות פיננסית למנהלים MBA, הפקולטה לניהול - מנהל עסקים
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – החוג למנהל עסקים מחזור כב' – כיתות: תאנה, תמר תקופת לימודים מס' 1: 03.11.2016 – 30.12.2016
לפני 3 שנים 7 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
מכתב הישגים – ציון לשבח – פרופ' אבישי מנדלבאום, דיקן
קיבלתי את תוצאות המשאל המרצה הטוב לסמסטר חורף תשע"ו ושמחתי ללמוד על הצטיינותך בקורס "חש. ניהולית מתקדמת" אותו לימדת (בין 12% הציונים העליונים מבין כלל ציוני המרצים בקטגוריה בה נכלל הקורס). הישג זה מקנה לך ציון לשבח, מהווה אות ומפות למרצים אחרים, ותורם רבות לחינוך תלמידינו ולמערכת היחסים בינם למוריהם.
לפני 4 שנים 2 חודשים , מתוך קידום אתרים , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
5329, דוח פרטים אישיים והצהרה על נכסים וחשבונות בארץ ובחו"ל, ישראלי בארה"ב:
רשות המסים קיבלה מידע על חשבונות של 35 אלף ישראלים בארה"ב יישום הסכם ה- ,FATCAאשר נחתם בין ממשלות ישראל וארה"ב ביוני 2014, אודותיו כתבתי במאמרי הרשומים מטה, החל לקרום עור וגידים. השבוע התקשרו אלי מספר לקוחות ואזרחים מזדמנים בעלי אזרחות אמריקאית, אשר קיבלו טופס 5329, ממחלקת המודיעין של רשות המסים בישראל.
לפני 3 שנים 5 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    קִבּוּצִים, מוֹשָׁבִים – מִסּוּי, מַס שִׁתּוּפִי לְהַבְדִּיל מִמַּס פֶּרְס
קִבּוּצִים, מוֹשָׁבִים – מִסּוּי, מַס שִׁתּוּפִי לְהַבְדִּיל מִמַּס פֶּרְס
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא עורכי דין , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום עורכי דין נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז