משתמשים
1398
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
8517
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

פירמידת הנורמות בדיני עבודה בישראל

 
פורסם ב 05/11/2013
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 4.2 מתוך 5
 

פירמידת הנורמות בדיני עבודה בישראל


ד"ר איתמר כוכבי – עורך דין, רואה חשבון וכלכלן.
מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World,
אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.

הסדרים קיבוציים- הסכם שנחתם בין ההנהלה לוועד העובדים ללא שיתוף האיגוד המקצועי. למשל התקשי"ר – אשר הינן הוראות חד צדדיות של המעביד-המדינה.
חוזה עבודה אישי- חוזה המפרט תנאי עבודה- כפוף לחוק החוזים.
תניות מפורטות- פירוט תנאים, כך למשל הגבלת עיסוק.
תניות מכללא- חובת אמון, שמירת סודות מסחריים, הנהגת נהלי עבודה בטוחים מצד המעביד (כולל הטרדה מינית).

הסכמים קיבוציים- כלליים/ מיוחדים- הסכם בכתב בין מעביד- ארגון מעבידים, לבין ארגון עובדים אשר הוגש לרישום לשר העבודה. תנאים בענף מסוים, תעריפי שכר, הסכמי פנסיה, דמי הבראה ותנאי עבודה.

צו הרחבה- חקיקת משנה ששר העבודה מוסמך לחוקק. מטרתו להשוות בין תנאי העבודה בענף ולהעניק גם למי שאינו משתייך לארגונים שהתקשרו בהסכם קיבוצי את היתרונות הנובעים ממנו לבעלי ההסכם. צו הרחבה ניתן על הסכם קיבוצי כללי כגון: ביטוח פנסיוני מקיף, דמי הבראה, חופשות חג וימי אבל.
חוקי מגן- מעניקים זכויות מינימאליות קוגנטיות אשר לא ניתן להתנות עליהם. דוגמאות לחוקי מגן- חוק חופשה, חוק מחלה, חוק פיצויי פיטורין, ביטוח לאומי, שעות עבודה ומנוחה, חוק שכר מינימום, חוק עידוד נשים, חוק עבודת נוער.
לחוקי המגן בסיס רחב מפני שהם חלים על כל העובדים במשק. הבסיס קובע סף מינימום. כל נורמה מוסיפה ולא גורעת ככל שאתה עולה במעלה הפירמידה.
הסכמים קיבוציים
הסכם קיבוצי הוא למעשה הסכם שנכרת בדרך של משא ומתן קולקטיבי בין ארגון עובדים למעביד, ויש לו תחולה בחוזה האישי בין כל עובד למעבידו.
קיימים תנאים מצטברים להסכם קיבוצי:
1. הצדדים להסכם הקיבוצי: מעביד או ארגון מעבידים מול ארגון עובדים יציג.
2. נושאי ההסכם הקיבוצי: קבלת עובד, סיום עבודתו, תנאי עבודה, זכויות וחובות של ארגונים בעלי ההסכם. נושאים אחרים היכולים להיות מוסדרים בהסכם הקיבוצי, אך מעמדם יהיה כהוראה בהסדר קיבוצי.
3. חובת רישום העובד במשרד העבודה: לפי סעיף 10 יוגש תוך חודשיים מתאריך החתימה, וכן שינוי, ביטול או הארכה מחייבים רישום בכתב לשם הבטחת פומביות.
סוגי הסכמים קיבוציים מבחינת תחולתם
1. הסכם קיבוצי מיוחד (מפעלי)- חל על מפעל מסוים או על מעביד מסוים, ההסכם הוא בין מעביד לבין ארגון העובדים היציג של העובדים שעליהם יחול ההסכם.
2. הסכם קיבוצי כללי- חל על ענף מסוים / כל הענפים או על שטח גיאוגרפי מסוים / כל שטחה של המדינה, ההסכם הוא בין ארגון העובדים היציג שבענף העבודה או בשטח הנידון לבין ארגון מעבידים.
הסכם קיבוצי פלורלי
הסכם הנחתם עם מספר מעבידים, אך הוא מהווה הסכם נפרד בפני עצמו, בין כל מעביד לקבוצת עובדים. כלומר, זהו מסמך הכולל בתוכו מספר הסכמים קיבוציים שביניהם קשר של הסתמכות. לכן, שינוי התנאים במגזר אחר עלול להוות הפרה של ההסכמים האחרים, שנחתמו מתוך הסתמכות על כך שביתר המקומות יינתנו אותם הסכמי עבודה.
בעניין האוניברסיטה העברית, ארגון הסגל הזוטר טען כי מתן תוספת מחקר לארגון הסגל הבכיר עומד בניגוד להסכם הקיבוצי שהסדיר את שכרם של כלל חברי הסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה. בית הדין לעבודה קיבל את הטענה בקובעו שבמקרה של הסכם קיבוצי פלורליסטי, לא ניתן לשנות תנאים רק לגבי חלק מהמגזרים שעליהם חל ההסכם, ולהפר בכך את האיזון שנקבע.
היתרון בהסכם מסוג זה כאשר מבקשים לשמור על יחסיות בתנאי עבודתם של עובדים החברים במספר ארגונים.

כשירות ההסכם ויציגות
בכדי שארגון עובדים יוכל לייצג את העובדים ולחתום על הסכם קיבוצי, עליו להיות ארגון יציג.
יציגות בהסכם קיבוצי מיוחד- ארגון העובדים צריך למנות רוב של עובדים מאורגנים, אשר הינם לפחות שליש מהעובדים כלל.
יציגות בהסכם קיבוצי כללי- היציגות ניתנת לגוף המייצג את מספר העובדים הגדול ביותר בענף. דרישת היציגות בהסכם קיבוצי כללי אינה כוללת הגבלת מינימום של מספר העובדים המאורגנים (בהסכם קיבוצי מיוחד נדרש מינימום שליש מהעובדים).
ארגון מוסמך- יש לשים לב שהארגון המוסמך לחתום על הסכם קיבוצי מטעם הארגון הוא אכן זה שחותם על ההסכם. כשנכרת חוזה עם הנציגות של העובדים שאיננו יציג- נכרת חוזה רגיל לטובת צד ג' / הסדר קיבוצי.

אובדן יציגות בתוך תקופת ההסכם
סעיף 5 לחוק הסכמים קיבוציים קובע, כי שינוי ביציגות אינו פוגע בתחולת ההסכם שנכרת כדין. הטענה שארגון אינו יציג יכולה לבוא רק מארגון עובדים אחר.

היקפם של הסכמים קיבוציים
הסכם קיבוצי מיוחד- חל על בעלי ההסכם, המעבידים המיוצגים וכל העובדים מהסוגים הכלולים בהסכם.
הסכם קיבוצי כללי- חל על בעלי ההסכם, המעבידים שהיו בעת חתימת ההסכם חברים בארגון המעבידים שהוא בעל ההסכם, כל העובדים מהסוגים הכלולים בהסכם עם המעבידים.
*במקרה של שינוי מעבידים- רואים את המעביד החדש כמעביד שחל עליו ההסכם.
*ניתן להצטרף להסכם קיבוצי בשתי דרכים:
1. להצטרף לכללים שהוסכם עליהם. כלומר, אימוץ הכללים של הסדר קיבוצי.
2. חתימה על הסכם קיבוצי קיים.

תקופת תחולתו של הסכם קיבוצי
תחילת הסכם קיבוצי חל ביום חתימתו, אלא אם נקבע אחרת. כאשר ההסכם הוא לתקופה קצובה, והצדדים לא הודיעו על ביטולו, חודשיים לפני פקיעתו, ההסכם ימשיך לחול גם לאחר מכן לתקופה בלתי קצובה. כלומר, הסכם קיבוצי לתקופה מסוימת אינו פג בתום התקופה, אלא הוא מוארך מאליו לתקופה בלתי מסוימת, ועל מנת לסיימו דרושה פעולה פוזיטיבית של הצד המבקש לשנותו. הסכם קיבוצי לתקופה לא קצובה ניתן לביטול על ידי הודעת אחד הצדדים חודשיים מראש, החל מהשנה לאחר כריתתו.
תום לב בביטול הסכם קיבוצי
בית הדין הארצי, מפי הנשיא גולדברג, קבע שמבחינה משפטית, ביטול הסכמים קיבוציים צריך שיעשה בתום לב, פס"ד חיפה כימיקלים מהווה דוגמא לביטול הסכם אשר בוצע בתום לב מאחר ונקבע בו כי:
1. העובדים ידעו לפני ההודעה המוקדמת על השינוי הצפוי.
2. המעביד היה נתון בקשיים.
3. המעביד ניהל משא ומתן לגיבוש הסכם חדש, אולם היה לו אינטרס לגיטימי לסרב להסכם המוצע.

ההוראות האישיות בהסכם וכללי ברירת דין
הזכויות שמוענקות לעובדים בהסכם הקיבוצי נקלטות לתוך החוזה האישי של כל עובד ועובד, גם לאחר פקיעת ההסכם הקיבוצי, כל עוד לא שונו. זכויות המוקנות לעובד בהסכם קיבוצי אינן ניתנות לויתור, הסכם קיבוצי אינו יכול לגרוע מזכויות הקבועות לעובד בחוק, אלא רק להוסיף עליהן.
ניתן לקבוע בהסכם קיבוצי, שאסור למעביד להוסיף על זכויותיו של עובד מסוים מעבר לזכויות שנקבעו לעובד בהסכם הקיבוצי. קיימת ביקורת על סעיף זה הגורסת כי הסעיף מונע מהמעביד לשפר את תנאי עבודתו של עובד בשל מצוינותו של העובד או בשל תפוקתו הגבוהה של העובד.

חסינות ארגוני עובדים ומעבידים
לא ניתן לתבוע פיצויים מארגון עובדים המפר הסכם קיבוצי מיוחד. לעומת זאת, לגבי הסכם קיבוצי כללי ניתן לתבוע פיצויים, אם האפשרות ניתנה בהסכם במפורש.

פרשנות ההסכם הקיבוצי
הפסיקה קבעה כללי פרשנות להסכם קיבוצי כדלהלן:
1. מבחן אובייקטיבי- יש לפרש את ההסכם לפי לשון ההסכם ואין להזדקק לעדויות של אלה המתתפים במו"מ למען כריתתו.

2. ההקשר התעשייתי והנוהג- יש לפרש את ההסכם תוך זיקה לנוהג בענף העבודה הנדון. קיימים ביחסי עבודה מונחים ומושגים מקובלים ועל פיהם מפרשים "ההקשר התעשייתי".

3. מכלול ההסכם- את ההוראות יש לקרוא בשלמות ולא להיתפס לאמירה זו או אחרת. יש לקרוא את הוראות ההסכם בשלמותם ולא סעיפים פרטניים. מטרת סעיף זה, היא יצירת תמונה כוללת של ההסכם הקיבוצי.

4. אופיים המיוחד של יחסי העבודה- ההסכם הקיבוצי משפיע בכל התחומים על העובד ועל יחסי העבודה, ויש לו חשיבות רבה בקביעת רווחתו של הפרט העובד.

5. אנלוגיה לפרשנות של חוק- את החלק הנורמטיבי של ההסכם הקיבוצי יש לפרש כשם שמפרשים חוקים, היינו, לאור ערכי היסוד של שיטתנו המשפטית ולא כשם שמפרשים חוזה רגיל. פרשנות לחלק הנורמטיבי של ההסכם הקיבוצי תעשה לפי הכללים המקובלים בחקיקה להבדיל מהכללים המקובלים בפרשנות חוזה רגיל.

צווי הרחבה
צו הרחבה הוא חקיקת משנה ששר העבודה מוסמך לחוקק מיוזמתו או על פי בקשת צד. מטרתו להשוות את תנאי העבודה בענף ולהעניק גם למי שאינו משתייך לארגונים שהתקשרו בהסכם קיבוצי את היתרונות הנובעים ממנו לבעלי ההסכם.

הסמכות להרחיב הסכם קיבוצי
סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים: שר העבודה רשאי ביוזמתו או על פי בקשת בעל הסכם קיבוצי כללי, להרחיב בצו, היקף תחולה של כל הוראה שבהסכם קיבוצי כללי. הסעיף מורה לשר לבחון את יחסי העבודה ואת התנאים בשוק העבודה שבקרב ציבור העובדים שלגביהם יורחב הצו, ולאור שיקולים אלה יקבל השר את החלטתו.

סעיפים 27 עד 34 לחוק הסכמים קיבוציים קובעים נהלים שונים לצו הרחבה:
סעיף 27 קובע ארבעה תנאים להרחבת הסכם קיבוצי:
1. אין בהסכם קיבוצי הוראה הפוגעת בזכותו של אדם לעבוד עקב חברותו או אי חברותו בארגון עובדים.
2. ההוראות בהסכם הקיבוצי אינן נוגדות הוראות באמנה שמדינת ישראל אישרה אותה.
3. חוות דעת של המועצה ליחסי עבודה.
4. שר העבודה החליט בערר שהוגש לפי סעיף 26. לפי סעיף זה יש לפרסם חודש לפני מתן הצו ברשומות ובכל דרך נוספת הוראה בכתב על מתן הצו. לפני פרסום ההודעה על השר להתייעץ בארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה (ההסתדרות הכללית) ובארגונים ארציים יציגים של מעבידים הנוגעים בדבר.
תוקף וזמן תחולת הצו
סעיף 28 לחוק הסכמים קיבוציים דורש פרסום הצו, פירוט ההוראות המורחבות ועל מי יחולו. הצו חל מרגע פרסומו אלא אם נקבע מועד מאוחר יותר. אולם קיימות הוראות היכולות לחול רטרואקטיבית והן בנושאים:
א. תוספת יוקר.
ב. פיצוי התייקרות.
ג. שכר מינימום.
ד. מרגע פרסום הצו אין עליו ערעור (אין עוררין על תוקפו).
על מי חל צו ההרחבה
ההסכם הקיבוצי המופיע בצו ההרחבה יחול על עובדים בענף מסוים, למשל אם מדובר בענף ייצור הנעליים- הצו יחול על כל העובדים במפעלים המייצרים נעליים, לרבות העובדים העוסקים בעבודות פקידות, שמירה ועוד, העובדים במפעלי ייצור הנעליים.
פעולות צו ההרחבה
סעיף 30 לחוק הסכמים קיבוציים קובע:
א. צו הרחבה הוא חלק מחוזה עבודה שבין עובדים למעבידים.
ב. הוראות סעיף קטן אינן גורעות מזכותו של עובד, אם חוזה עבודה או הסכם קיבוצי מעניקים תנאים טובים יותר. כלומר צו הרחבה יכול רק להוסיף זכויות ולא לגרוע מזכויות עובד על פי חוזה עבודה אישי/ הסכם קיבוצי.
הפסיקה קבעה כי הוראות חוזיות שמקורן בצו הרחבה עדיפות על הוראות שמקורן ישירות בהסכם הקיבוצי שהוראותיו הורחבו. צו הרחבה הוא בבחינת דבר חקיקה.

סיום תוקפו של צו ההרחבה
צו הרחבה בטל אוטומטית כאשר תם תוקפו של ההסכם הקיבוצי שהורחב.
גם לשר יש אפשרות לבטלו, במידה וראה שהנסיבות שהביאו להחלטתו לתת את הצו, אינן מתקיימות עוד. השר צריך להיוועץ בארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים ובארגונים יציגים של מעבידים ורק לאחר מכן רשאי לבטל את הצו.
כאשר בטל צו הרחבה מוסיפות ההוראות האישיות של ההסכם הקיבוצי שהורחבו בצו לעמוד בתקפן כחלק מחוזי העבודה שהיו קיימים כאשר הצו היה בתוקפו, וזאת כל עוד לא שונו או לא בוטלו בחוזי עבודה חדשים.
פיקוח על עקיפת הצו
החוק מאפשר לשר להקים ועדת פיקוח שתדאג לאכיפת צו ההרחבה. ועדת פיקוח תמנה:
1. נציג שר העבודה, כיושב ראש הוועדה.
2. חבר שהמליץ עליו ארגון העובדים החתום על ההסכם הקיבוצי שהורחב.
3. חבר שהמליץ עליו ארגון המעבידים החתום על ההסכם.
ועדת הפיקוח תיישב חילוקי דעות באותה הדרך שההסכם הקיבוצי יישב סכסוכים. כאשר מדובר בהסכם קיבוצי הרי שהצדדים שיחתמו עליו ידאגו לאכיפתו, ואילו כשמדובר בצו הרחבה יש צורך בגוף ממונה על מנת להבטיח כי אכן יקוים.

הסדר קיבוצי
אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
0
צפיות
1187

 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
עיקול. מהו עיקול? איך מטילים אותו? הבדל בין עיקול בבימ"ש לבין עיקול בהוצל"פ
מאמר המסביר את מהות העיקול, איך מטילים אותו, אלו תנאים נדרשים להטלתו, מה ההבדל בין עיקול ברישום לבין מימוש העיקול.
לפני 3 שנים 5 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי design3
מהו ליטיגטור ואיך להיות ליטיגטור מקצועי
קודם כל חשוב להבהיר שהמילה ליטיגציה משמעותה היא התדיינות. הליטיגטור הוא עורך דין בדרך כלל, ובישראל גם טוען רבני, שתפקידם לטעון בבית המשפט.
לפני 6 שנים 2 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי ElaD!234
נוטריון מחירון 2019
נוטריון הוא עורך דין בעל ניסיון במשפט הישראלי שהוסמך מטעם משרד המשפטים הישראלי לתת שירותים נוטריוניים. שירותים נוטריוניים הם שירותי אימות, עריכה ואישור מסמכים משפטיים. על פי החוק, שירותי כל הנוטריונים בארץ ניתנים על פי מחירון אחיד לכל אחד מהשירותים הניתנים. שכ”ט מעודכן לשרותי נוטריון זה מתעדכן מדי שנה. לכל המחירים יש להוסיף מע”מ.
לפני 8 חודשים 2 שבועות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי גלעד
מהי הוצאת לשון הרע
אנשים לא מעטים מתבלבלים היום בין הוצאת דיבה ללשון הרע, זאת משום שמבחינת החוק אין הבדל ביניהן, וכי בסופו של דבר מדובר בפרסום שלילי ובלתי מחמיא נגד האדם. מבחינת ההלכה היהודית, לעומת זאת, יש הבדל בין השניים. בעוד הוצאת דיבה היא דבר שקר, כלומר פרסום שלילי שאין כל קשר בינו לבין המציאות, הרי שהוצאת לשון הרע היא דבר אמת. על כל פנים, כאשר שמו הטוב של האדם נפגע, עורך דין לשון הרע הוא האדם שיש לפנות אליו כדי לתבוע את הפוגע.
לפני 1 חודשים 1 שבועות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי tevel
איך לבחור עורך דין שמטפל בתחום הנדלן?
על כן יש לבחור עו"ד נדל"ן לייצוג בכל עסקת נדל"ן שהיא. עסקאות נדל"ן יכולות להיות קניית מבנים, רכישת בית, קניית שטח ועוד. בטרם החתימה על החוזה, יש לקחת עו"ד נדל"ן שיקרא את החוזה ויעלה על נקודות חשובות וקריטיות ויעדכן את הצד שאמור לחתום על החוזה.
לפני 7 שנים 5 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי Allsportil

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
שכר הדירה-מיסוי בגין טופס 5329 (1ח) - הצהרה על נכסים
מרבית האזרחים שקיבלו את טופס ההצהרה על נכסים, אינם בעלי תיק במס הכנסה. אזרח, אשר ברשותו תיק במס הכנסה, חייב לדווח בדו"ח השנתי על הכנסות ורווחים שצמחו למענו, בארץ ובחו"ל.
לפני 5 שנים 2 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
יחסי רווחיות – יחסים פיננסיים
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – תואר MBA – שיעור 5-4
לפני 5 שנים 4 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
סילבוס - חשבונאות פיננסית למנהלים MBA, הפקולטה לניהול - מנהל עסקים
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – החוג למנהל עסקים מחזור כב' – כיתות: תאנה, תמר תקופת לימודים מס' 1: 03.11.2016 – 30.12.2016
לפני 3 שנים 7 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
מכתב הישגים – ציון לשבח – פרופ' אבישי מנדלבאום, דיקן
קיבלתי את תוצאות המשאל המרצה הטוב לסמסטר חורף תשע"ו ושמחתי ללמוד על הצטיינותך בקורס "חש. ניהולית מתקדמת" אותו לימדת (בין 12% הציונים העליונים מבין כלל ציוני המרצים בקטגוריה בה נכלל הקורס). הישג זה מקנה לך ציון לשבח, מהווה אות ומפות למרצים אחרים, ותורם רבות לחינוך תלמידינו ולמערכת היחסים בינם למוריהם.
לפני 4 שנים 2 חודשים , מתוך קידום אתרים , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
5329, דוח פרטים אישיים והצהרה על נכסים וחשבונות בארץ ובחו"ל, ישראלי בארה"ב:
רשות המסים קיבלה מידע על חשבונות של 35 אלף ישראלים בארה"ב יישום הסכם ה- ,FATCAאשר נחתם בין ממשלות ישראל וארה"ב ביוני 2014, אודותיו כתבתי במאמרי הרשומים מטה, החל לקרום עור וגידים. השבוע התקשרו אלי מספר לקוחות ואזרחים מזדמנים בעלי אזרחות אמריקאית, אשר קיבלו טופס 5329, ממחלקת המודיעין של רשות המסים בישראל.
לפני 3 שנים 5 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    פירמידת הנורמות בדיני עבודה בישראל
פירמידת הנורמות בדיני עבודה בישראל
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא עורכי דין , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום עורכי דין נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז