משתמשים
1398
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
8517
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

משולש יחסי העבודה בישראל

 
פורסם ב 05/11/2013
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 3.3 מתוך 5
 

משולש יחסי עבודה בישראל
ארגוני עובדים
גוף אשר מבקש להיות מוכר כארגון עובדים צריך להיות בעל יכולת מימון כלכלית. גוף זה מוסמך להכריז על שביתה וכן לחתום על הסכם קיבוצי (הסכם קיבוצי הוא הסכם בין המעביד או ארגון המעבידים לבין ארגון העובדים, אשר הוגש לרישום לשר העבודה. הסכמים אלו עוסקים בדרך כלל בתנאים בענף מסוים, תעריפי שכר, הסכמי פנסיה, דמי הבראה ותנאי עבודה).
ההכרה בארגון עובדים נוגעת לכלל העובדים במקום ולא רק לגבי חברי הארגון.
עובדים רשאים להקים ארגון ולקיימו כחלק מחופש ההתאגדות, אך על מנת שהארגון יזכה בהכרה משפטית עליו לעמוד בתנאים מסוימים אותם קבעה הפסיקה:
1. התארגנות יציבה לתקופה בלתי מוגבלת או ממושכת.
2. תקנון.
3. הצבת מטרות לארגון.
4. חברות בארגון: העובדים צריכים להצטרף לארגון באופן אישי ועליהם להיות חברים בו.
5. הצטרפות וולונטרית ועזיבה וולונטרית.
6. עצמאות: אינו נתון להשפעת המעביד או גורם חיצוני אחר.
7. דמוקרטיה: צריך לכלול בתקנון הליך בחירות דמוקרטי וליישמו.
8. צריך להיות מורכב ברובו מעובדים שכירים.
9. בעל כשרות משפטית לפעול כגוף עצמאי.
10. מספר מינימאלי של חברים.
תקופת הכרה זמנית לעומת תקופת ניסיון:
בעת הקמת הארגון יחויב בעמידה רק בתנאים ראשוניים. התנאים האחרים יעמדו למבחן רק לאחר תקופה מסוימת – עד אליה לארגון תהיה הכרה זמנית, שבה יוכל לגבות דמי חבר ולחתום על הסכמים קיבוציים.

ההסתדרות הכללית- ארגון העובדים הוותיק והגדול במדינה
כיום להסתדרות יש שליטה כמעט מונופוליסטית כארגון עובדים. מדיניות ההסתדרות היא סוציאלית, ומטרתה להקטין פערי שכר ולהשוות תנאי עבודה במשק. כמו כן, היא בעלת זיקה פוליטית מפלגתית ופעילותה נוגעת לתחומים כמו: חינוך, רווחה ובריאות.

מלבד ההסתדרות קיימים ארגונים מקצועיים, כגון ההסתדרות הרפואית, ארגוני הסגל האקדמי וארגון המורים העל יסודיים. אם החברות בארגונים אלה אינה נוגדת את החברות בהסתדרות, הרי שהעובדים יכולים להיות חברים בשני הארגונים בעת ובעונה אחת.

תפיסה קיבוצית מול תפיסה אישית
תפיסה אישית- ארגון הפועל למען הפרט. די בכך שהארגון יפעל לרווחת העובדים ויספק שירותים וטובות הנאה לעובדים.
תפיסה קיבוצית- ארגון הפועל למען הקולקטיב. גישה זו גורסת כי הכוחות מוטים כלפי המעביד, ולכן תפקידו של ארגון עובדים הוא להגן על העובדים בדרך של משא ומתן קיבוצי עם המעביד, לצורך קביעת תנאי העבודה בהסכם הקיבוצי. התפיסה הקיבוצית מונעת "נוסעי חינם" שכן מותר לנכות משכר העובד דמי טיפול לטובת הארגון היציג, בתנאי שהעובד לא חבר באף ארגון.
יחידת מיקוח גדולה מול התמקצעות של ארגוני העובדים
הפסיקה מנסה למצוא איזון בין הצורך ביחידת מיקוח גדולה מספיק של ארגון העובדים, על מנת לשמר את כוחה, לבין הצורך לענות על הצרכים המיוחדים של קבוצות עובדים מסוימות בדרך של התמקצעות יחידת המיקוח. יחד עם זאת, פיצול מחליש את הארגונים ולכן גם את העובדים, ומחזק את כוח המיקוח של המעבידים. לכן השאיפה היא בדרך כלל לריכוזיות. הפסיקה קבעה שכל מפעל יהיה יחידת מיקוח אחת. יש אפשרות להקטין את יחידת המיקוח לפי סוג העובדים (הכוונה לעובדים בעלי אינטרס מיוחד).

דוגמא: פסק דין רפא"ל: עובדי מחלקת המחקר ברפא"ל בקשו להתנתק מההסתדרות ולהקים לעצמם ארגון עובדים נפרד. בית הדין אפשר להכיר בעובדי סגל המחקר כיחידת מיקוח, למרות שאין כוונת ההסתדרות להעניק להם אוטונומיה מלאה. למעשה, הוכר הצורך לקבוע תנאים שונים לקבוצת סגל המחקר, והעובדה שלסגל המחקר קיים הסכם קיבוצי נפרד מלמדת על אינטרס מיוחד.

תניות חברות בארגון העובדים
לחופש ההתארגנות פן שלילי כיוון שהוא מאפשר לכל עובד זכות שלא להיות חבר בארגון עובדים כלשהו. על מנת שארגון עובדים יתקיים וישרוד, וכוחו אינו יחלש בשל תופעת הטפילות. ארגון עובדים בדרך כלל מנסה להגביל את האפשרות של עובדים לפרוש ממנו.
שיטות שארגוני עובדים נקטו להבטחת כוחם הן בין היתר:
1. שיטת המפעל הסגור : המעביד מתחייב במסגרת הסכם קיבוצי עם ארגון העובדים שלא לקבל עובד שאינו חבר בארגון.
2. שיטת המפעל המאורגן: ההסכם הקיבוצי מחייב כל עובד חדש להצטרף לארגון.
שיטות אלה נפסלו בארץ ממספר סיבות, בשל כך שהן פוגעות בתנאי הכרה של הארגון- הצטרפות ועזיבה מרצון חופשי.
השיטה הנהוגה בארץ כיום היא מפעל ייצוגי: ארגון עובדים יציג בעל הסכם קיבוצי עם המעביד, מקבל תשלום מס ארגון מקצועי מעובדים שאינם חברים בו, כתמורה למשא ומתן שביצע ארגון העובדים עבור כלל הארגון במפעל. שיטה זו אומצה על ידי סעיף 25 לחוק הגנת השכר, שמתיר לנכות משכרו של העובד דמי טיפול ארגוני מקצועי לטובת ארגון העובדים היציג אשר חתם על ההסכם הקיבוצי המסדיר את תנאי עבודתו של אותו עובד.
ארגוני מעבידים

התנאים להכרה בארגון מעבידים:
1. ניסוח תקנון.
2. קיום לתקופה ממושכת.
3. חברי הארגון הם מעבידים.
4. בתקנון סמכות מפורשת לחתום על הסכמי עבודה ולקבוע תנאי עבודה של העובדים והמעבידים חברי הארגון.
5. אין צורך מחייב להירשם כעמותה: הארגון אינו חייב להתאגד ולהיות בעל אישיות משפטית נפרדת.
התנאים הם בעיקרם דומים לארגון עובדים, אך פחות מחמירים, מאחר וההנחה היא כי למעבידים כוח רב יותר ואין הם זקוקים להתארגנות על מנת לשמור על זכויותיהם במשא ומתן. רוב ארגוני המעבידים מאורגנים כיום תחת לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים. לשכת התיאום מאגדת את התאחדות התעשיינים, התאחדות האיכרים, לשכות המסחר, התאחדות בעלי המלאכה, התאחדות המלונות ומרכז הקבלנים והבונים.
קיים הסכם מסגרת שנחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ובין ההסתדרות הכללית וזהו הסכם קיבוצי כללי החל על מרבית העובדים במשק.
מימון ארגון מעבידים: קיים הסדר דומה לדמי הטיפול הארגוני המקצועי המוטל על עובד בסעיף 33ז לחוק הסכמים קיבוציים הקובע חובת מעביד לשלם דמי טיפול ארגוני מקצועי לארגון מעבידים. המשלם דמי חבר לארגון המעבידים, יהיה פטור מתשלום דמי טיפול ארגוני מקצועי.
שביתה והשבתה
החירות לשבות
יש הרואים בחירות לשבות, כאקט קיבוצי, הנגזר מחופש ההתאגדות והזכות לפעול באופן קיבוצי. סעיף 5 להצעת חוק יסוד זכויות חברתיות מעגן את זכות השביתה כזכות חוקתית:
"עובדים זכאים לשבות, לפי עקרונות משפט העבודה, להגנה על זכויותיהם ולקידום ענייניהם הכלכליים והחברתיים".
חירות השביתה היא זכות יחסית ובית המשפט מגביל אותה כאשר קיים אינטרס אחר המצדיק זאת. למשל: כאשר עובדי משרד הפנים פתחו בשביתה וכתוצאה מכך לא אפשרו הנפקת דרכונים, בית הדין איזן בין חופש התנועה לבין זכות השביתה, וקבע כי יש להקים וועדת חריגים שתאשר הוצאת דרכונים לגורמים החייבים לצאת מהארץ.

שביתה מהי?
הפסיקה קבעה הגדרה רחבה לשביתה, הכוללת כל הפרעת עבודה מאורגנת. ההגדרה ההלכתית של שביתה: "שביתה היא פעולת לחץ מתואמת, הננקטת ע"י קבוצת עובדים במסגרת המאבק המקצועי של העובדים עם מעביד לשם השגת דרישות בקשר לתנאי עבודתם."
להגדרה זו מספר רכיבים:
1. לחץ- הפסקה מלאה או חלקית של העבודה (=עיצומים). לעיתים הלחץ הוא לא רק על המעביד, אלא על הציבור כולו.
2. פעולה מתואמת- מי שמכריז על השביתה צריך להיות גוף המוסמך לפעול במישור הקיבוצי.
3. קבוצת עובדים- אופי השביתה הוא קיבוצי. אינטרס השביתה צריך להיות גם הוא קיבוצי ולא אינדיבידואלי.
4. 4. להשגת תנאים- כלומר, לשם תנאים עתידיים (=סכסוך כלכלי) ולא דרישות למימוש זכויות שכבר הושגו. אם הייתה הפרת תנאים בהסכם הקיבוצי, על צד להסכם הקיבוצי לפנות לבית הדין או למנגנונים אחרים ליישוב סכסוכים בטענה כי ההסכם הופר, ולא לפתוח בשביתה. זהו הרעיון העומד ביסוד הביטוי "שפיטה במקום שביתה".
5. 5. תנאי עבודה- המאבק צריך להיות מקצועי ולא פוליטי.

דוגמה לקביעת שביתה
פסק דין בנק המזרחי
עובדי הבנק דרשו לקבל מניות של הבנק, בעקבות תהליך הפרטה שעבר הבנק. כאשר דרישתם נתקבלה בסירוב, ביקשו העובדים לפתוח בשביתה. ביה"ד פסק כי העובדים אינם רשאים לשבות בנושאים הנוגעים לבעלות החברה בה הם עובדים, אלא רק באשר לתנאי עבודתם, אשר אינם כוללים את נושא הבעלות.

הגנות בזמן שביתה
ארגון העובדים- סעיף 24 לחוק הסכמים קיבוציים קובע כי על אף כל דין, ארגון עובדים או ארגון מעבידים לא יהיו חייבים בפיצויים על הפרת חובות. כלומר, במהלך השביתה, ניתן יהיה לקבל רק סעד הצהרתי או צו מניעה נגד ארגון העובדים, ולא פיצוי כספי.

העובד השובת- סעיף 19 לחוק הסכמים קיבוציים קובע כי השתתפות בשביתה לא תחשב הפרת חובה אישית. כלומר, מבחינת כל עובד באופן אישי, נקבע שחוזה העבודה האישי מושהה בעת השביתה, ולכן העובד ששובת אינו נחשב למי שמפר את החוזה האישי שלו.
הגנה בנזיקין
נדגים את הבעייתיות במשולש היחסים הבא:

תביעה נזיקית בגלל הפרת חוזה?

סעיף 62 לפקודת הנזיקין קובע מפורשות כי שביתה והשבתה לא תחשבנה כהפרת חוזה.

שביתה כדין- מהי?
שביתה היא לגיטימית רק אם היא ממלאת את התנאים הבאים:
1. הכרזת השביתה ע"י מי שמוסמך להכריזה- מעביד וכן ארגון העובדים.
2. שקט תעשייתי- אם קיים בזמן הכרזת השביתה הסכם קיבוצי בין הצדדים, הרי שהשביתה צריכה להיות בהתאם להסכם הקיבוצי, שקובע מתי ועל מה אפשר לשבות.
3. מסירת הודעה- לגבי שביתה נקבעה חובת הודעה מוקדמת לצד השני, ולממונה על יחסי עבודה, 15 ימים לפני תחילתה, אלא אם נקבע אחרת בהסכם הקיבוצי.

שביתה שלא כדין- אם בית המשפט מגיע למסקנה כי השביתה אינה כדין, יש סמכות לבית הדין להוציא צו מניעה אשר אוסר אותה.

שביתה לא מוגנת- "שביתה פראית"
שביתה פראית היא:
1. כל שביתה בשירות הציבורי בעת שחל הסכם קיבוצי.
2. שביתה כאשר לא קיים הסכם קיבוצי, אך השביתה לא קיבלה את אישור המוסדות המוסמכים לכך, לפי תקנון הארגון.
3. כל שביתה שלא נמסרה הודעה לגביה 15 ימים מראש.

דין שביתה לא מוגנת:
· צד לסכסוך יכול לתבוע פיצויים.
· שביתה לא מוגנת מהווה הפרה של חוזה העבודה האישי.
· בשביתה לא מוגנת מותר ללשכת התעסוקה לשלוח למעביד עובדים חלופיים.
· ארגון העובדים וארגון המעבידים לא יישאו באחריות כלשהי לשביתה שלא אישרו.
פיצויים בשל שביתה לא מוגנת
פיצויים שיפסקו נגד העובדים בשביתה לא מוגנת יהיו בהתחשב בהכנסת העובדים, פרופורציוניים ליכולת הכלכלית, כאשר מטרת הפיצויים היא הרתעתית.
מצד שני, כאשר המעביד בשירות הציבורי הפר הוראה בהסכם הקיבוצי, בית הדין מוסמך לחייבו לשלם פיצויים מוגדלים אף אם מדובר בהפרה שאין עמה נזק ממון.

שביתה חלקית בלתי מוגנת
במקרה בו העובדים שובתים שביתה לא מוגנת באופן חלקי ועובדים רק חלק משעות העבודה, על המעביד לקבל הצהרה מבית הדין שהשביתה לא מוגנת והעובדים יהיו זכאים אך ורק לשכר חלקי בתקופת השביתה החלקית, לפי השיעור שיקבע בית הדין.

אמצעים בהם יכול המעביד לנקוט בעת השביתה
השבתת מגן- פוטרת את המעביד מחובת תשלום שכר לעובד, וצריכים להתקיים התנאים הבאים (חובת ההוכחה לקיום התנאים היא על המעביד):
1. קיים סכסוך עבודה כהגדרה בחוק.
2. ההשבתה היא במסגרת הסכסוך- בתגובה למאבק בעובדים.
3. מטרתה לאזן הפרת איזון שנוצר עקב השביתה, ולא להעניש את העובדים.
4. 4. תום לב.
5. ההשבתה היא אמצעי אחרון.

סירוב לקבל עבודה חלקית- אינו השבתה, ולמעביד ישנן שתי אפשרויות:
1. סירוב לקבל חוזה חדש.
2. להסכים לקבל מהעובד שירות שונה מזה שהתחייב בחוזה.

שביתת האטה- זו שביתה חלקית, למעביד קשה להתמודד איתה, ולכן המעביד יכול גם במקרה זה לסרב לקבל את החוזה החדש ולדרוש שביתה מלאה.

השבתת כורח- בעת השביתה, רק החוזה של השובתים בפועל מושעה. כל שאר העובדים זכאים לשכר, אפילו אם נבצר מהם להגיע לעבודה.

צווי ריתוק
שר העבודה רשאי להוציא תקנות שעת חירום המסמיכות עובדים מסוימים לקרוא לעבודה עובדים חיוניים להפעלת שירות ציבורי, כאשר הדבר דרוש להגנת המדינה, ביטחון הציבור וקיום האספקה ושירותים חיוניים.

מטרות השביתה- שביתה פוליטית
השופט ד' לוין קבע קיומם של שלושה סוגי שביתות:
1. כלכלית- שביתה זו מכוונת נגד המעביד המבקש לפגוע בזכויות או מסרב לשפר תנאי עבודה. שביתה כזאת יכולה להיות גם נגד הריבון. שביתה זו לגיטימית.
2. פוליטית- מכוונת נגד הריבון, כמי שהופקד על קביעת מדיניות כוללת, שאינה מקובלת על העובדים, כי הם סבורים שהיא תצר את צעדיהם ותקבע ביכולתם לקבוע את זכויותיהם. שביתה זו אינה לגיטימית משום שהיא מערערת את סמכות הריבון. שביתה כזאת פוגעת באושיות הדמוקרטיה, כי העובדים מנסים לעקוף את דרכי השכנוע הנהוגות בהליך דמוקרטי, ולהפעיל לחץ לא לגיטימי על המחוקק.
3. 3. מעין פוליטית- זוהי שביתה הנגרמת ממעורבותה הרבה של המדינה במשק וביחסי העבודה.

מנגנונים ליישוב סכסוכי עבודה

סוג הסכסוך
הסבר
היכן ידונו בו
סכסוך משפטי
מאבק לשם השגת זכויות שכבר הושגו בהסכם או מגיעות לעובדים על פי חוק.
בית הדין לעבודה.
סכסוך כלכלי
סכסוך לשם השגת ויצירת זכויות חדשות עתידיות.
בוררות או תיווך.
סכסוך אישי
סכסוך של עובד יחיד עם מעבידו.
בית הדין לעבודה.
סכסוך קיבוצי
סכסוך בין קבוצת עובדים (ארגון עובדים) למעביד או לארגון מעבידים.
בית דין לעבודה או תיווך או בוררות.

חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז- 1957
מטרת החוק: לספק כלים וליצור מנגנונים ליישוב סכסוכי עבודה בדרך של תיווך ובוררות. החוק עוסק בסכסוכים כלכליים, ולא משפטיים, וכן בסכסוכים קיבוציים ולא אישיים.

הממונה הראשי על יחסי העבודה: החוק הקים מנגנון של ממונה ראשי על יחסי עבודה וממונים אחרים על יחסי עבודה, הממונים על ידי שר העבודה. אלה מספקים שירותי תיווך כאשר פורץ סכסוך עבודה.
הגדרת סכסוך עבודה
סעיף 2 מגדיר סכסוך עבודה לעניין חוק זה:
סכסוך קיבוצי בין מעביד לעובדיו או לארגון עובדים באחד הנושאים הבאים:
כריתתו, חידושו שינויו או ביטולו של הסכם קיבוצי, תנאי עבודה, קבלה לעבודה או סיום עבודה, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה.
מטרתו של החוק היא ליישב סכסוך כלכלי שעניינו קביעת זכויות לעתיד, כאשר מדובר בסכסוך קיבוצי.

הצדדים לסכסוך עבודה
מעביד או ארגון מעבידים מול ארגון עובדים המייצגות את רוב העובדים שהסכסוך נוגע אליהם, ובאין ארגון עובדים כאמור- נציגות שנבחרה על ידי רוב העובדים.

תיווך
החוק קובע כי במקרה של סכסוך, כל צד לסכסוך רשאי להודיע על כך לממונה הראשי על יחסי העבודה. כאשר מדובר בשביתה או בהשבתה, יש חובת הודעה על שביתה 15 יום מראש, אלא אם נקבע אחרת בהסכם או בתקנות.
כאשר נמסרת הודעה כאמור, מוסמך המתווך הראשי להחליט אם לתת שירותי תיווך בסכסוך. כמו כן רשאי הוא להחליט על תיווך, גם אם נודע לו על הסכסוך בדרך אחרת, מבלי שהצדדים פנו אליו.

אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
0
צפיות
1032
 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
ניכור הורי- המגיפה האמיתית.
ניכור הורי הינו סירוב של ילד להיות בקשר עם אחד מהוריו לרוב כתוצאה מהסתה ושטיפת מח של אחד ההורים כלפי ההורה האחר ,בד\\\"כ מטעמי נקמנות . הילד דוחה את ההורה ומנתק איתו קשר. אצל הילד מופיעה שנאה אובססיבית גם כלפי ההורה וגם כלפי משפחתו המורחבת.
לפני 3 ימים 15 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי mozeslaw
פגישת ייעוץ אצל עו"ד גירושין
כעורכת דין בתחום גירושין, בעלת ותק של 25 שנה בדיני משפחה וירושה , אני תמיד אומרת שהפגישה החשובה ביותר של אדם בכל הליך משפטי ,היא הפגישה הראשונה ,פגישת הייעוץ אצל עורך דין .זו ההוצאה הכי שווה שתוציאו בכל תיק גירושין או בכל תיק בכלל. הכי Value for money .
לפני 3 ימים 16 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי mozeslaw
מנגנוני הגנה וכלים נוספים
לעתים, אנשים בעלי מוגבלויות או זקנים המתמודדים עם מחלות זקנה, מתקשים בניהול ענייניהם ובקבלת החלטות באופן עצמאי. קיימים מספר כלים ומנגנונים שיכולים לסייע לאנשים במקרים כאלה ואחרים, לקבל החלטות ולנהל את ענייניהם, מלבד האפשרות של מינוי אפוטרופוס.
לפני 4 ימים 8 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי alaw
שכר הדירה-מיסוי בגין טופס 5329 (1ח) - הצהרה על נכסים
מרבית האזרחים שקיבלו את טופס ההצהרה על נכסים, אינם בעלי תיק במס הכנסה. אזרח, אשר ברשותו תיק במס הכנסה, חייב לדווח בדו"ח השנתי על הכנסות ורווחים שצמחו למענו, בארץ ובחו"ל.
לפני 5 שנים 1 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
עורך דין חדלות פירעון
הליך חדלות הפירעון החדש, בואו לגלות מה הוא מקנה לכם, איך הוא בנוי ואיך להתמודד עימו.
לפני 1 שבועות 3 ימים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי אבי אדיב

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
שכר הדירה-מיסוי בגין טופס 5329 (1ח) - הצהרה על נכסים
מרבית האזרחים שקיבלו את טופס ההצהרה על נכסים, אינם בעלי תיק במס הכנסה. אזרח, אשר ברשותו תיק במס הכנסה, חייב לדווח בדו"ח השנתי על הכנסות ורווחים שצמחו למענו, בארץ ובחו"ל.
לפני 5 שנים 1 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
יחסי רווחיות – יחסים פיננסיים
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – תואר MBA – שיעור 5-4
לפני 5 שנים 2 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
סילבוס - חשבונאות פיננסית למנהלים MBA, הפקולטה לניהול - מנהל עסקים
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – החוג למנהל עסקים מחזור כב' – כיתות: תאנה, תמר תקופת לימודים מס' 1: 03.11.2016 – 30.12.2016
לפני 3 שנים 5 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
מכתב הישגים – ציון לשבח – פרופ' אבישי מנדלבאום, דיקן
קיבלתי את תוצאות המשאל המרצה הטוב לסמסטר חורף תשע"ו ושמחתי ללמוד על הצטיינותך בקורס "חש. ניהולית מתקדמת" אותו לימדת (בין 12% הציונים העליונים מבין כלל ציוני המרצים בקטגוריה בה נכלל הקורס). הישג זה מקנה לך ציון לשבח, מהווה אות ומפות למרצים אחרים, ותורם רבות לחינוך תלמידינו ולמערכת היחסים בינם למוריהם.
לפני 4 שנים 3 שבועות , מתוך קידום אתרים , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
5329, דוח פרטים אישיים והצהרה על נכסים וחשבונות בארץ ובחו"ל, ישראלי בארה"ב:
רשות המסים קיבלה מידע על חשבונות של 35 אלף ישראלים בארה"ב יישום הסכם ה- ,FATCAאשר נחתם בין ממשלות ישראל וארה"ב ביוני 2014, אודותיו כתבתי במאמרי הרשומים מטה, החל לקרום עור וגידים. השבוע התקשרו אלי מספר לקוחות ואזרחים מזדמנים בעלי אזרחות אמריקאית, אשר קיבלו טופס 5329, ממחלקת המודיעין של רשות המסים בישראל.
לפני 3 שנים 4 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    משולש יחסי העבודה בישראל
משולש יחסי העבודה בישראל
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא עורכי דין , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום עורכי דין נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז