משתמשים
1103
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
7435
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

מבנה השכר

 
פורסם ב 04/08/2015
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 3.7 מתוך 5
 

a onmousedown="c(5389);" target="_blank" name="_Toc413744144" class="mce-item-anchor" style="font-family: Arial, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; color: rgb(180, 11, 81); cursor: default; display: inline-block; -webkit-user-select: all; -webkit-user-modify: read-only; border-color: rgb(58, 58, 58); width: 9px !important; height: 9px !important; background-image: url(http://www.israel-live.com/wp-includes/js/tinymce/skins/lightgray/img/anchor.gif); background-attachment: initial; background-color: rgb(213, 213, 213); background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position-x: 50%;">

מבנה השכר

ד"ר איתמר כוכבי עורך דין, רואה חשבון וכלכלן
הטכניון – הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, מרצה בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".
מרצה מצטיין טכניוני – הצטיינות יתירה בהוראה לשנת תשע"ה סמסטר חורף.
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – מנהל עסקים, מרצה בקורס "עקרונות החשבונאות" לתואר MBA.
מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.
ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפהDr. Faculty of Law, University of Haifa.

רקע לחוברת בקרת עלויות
מבוא
מבנה השכר מורכב משכר בסיס ומזכויות סוציאליות. לעיתים, מוטב לוותר על סכום שקלים מועט בשכר הברוטו לטובת הטבה סוציאלית אחרת, כגון: ביטוח פנסיוני (המבטיח יציאה לגמלאות בכבוד), ביטוח מנהלים, קופת גמל או קרן השתלמות, אליה מפריש המעסיק סכום נאה, שאפשר לשחררו כעבור שש שנים. שכר ברוטו, יכול להתבטא בשכר בסיס גבוה או בשכר בסיס נמוך בתוספת עמלות, בונוסים או מענקים.
גם כאשר השכר נטו זהה בשני סוגי השכר, עדיפה האפשרות, בה השכר הבסיסי גבוה יותר, שכן, זכויות סוציאליות (חופשה, הבראה, קופת גמל, פנסיה, קרן השתלמות ועוד) נגזרות משכר הבסיס ולא מהשכר הגלובלי, המורכב מהתוספות בלבד.
ישנה חובה לבטח עובד בביטוח פנסיוני, זאת למעט עובדים אשר זוכים לכך מתוקף הסכם קיבוצי, צו הרחבה המוחל מתוקף הסכם קיבוצי או הסכם אישי אשר להם ממילא קיים ביטוח פנסיוני במסגרת ההסכם או הצו. יש לדרוש ולהתעקש על סעיף הביטוח הפנסיוני לשם הביטחון הכלכלי העתידי.
קיימות הטבות נוספות אשר נהוג לתת לעובדים בחלק מן המגזרים במשק: משכורת13 + 14, משכורת 13, רכב חברה או החזר הוצאות רכב, בונוסים ומענקים. הטבות אלו מוענקות בייחוד לעובדים בכירים או לאנשי מכירות. הטבות אפשריות נוספות הינן אופציות הנהוגות בעיקר בענף ההיי-טק והתקשורת. כמו כן, רצוי כי כל ההסכמות שהושגו במהלך המשא ומתן יעוגנו בחוזה בכתב, כאשר רצוי לדרוש חוזה מפורט. גם עובד ותיק אשר לא דרש בראשית עבודתו חוזה בכתב זכאי לדרוש זאת בכל עת. כאשר המעסיק מחויב להיענות לבקשה תוך 30 יום, וזאת מתוקף חוק "הודעה לעובד" (תנאי עבודה), התשס"ב-2002.
חוקי העבודה אינם ניתנים להתניה על ידי הצדדים (הן העובד והן המעביד) שכן, דיני העבודה הינם בבסיסם קוגנטיים. למשל, חוקים המגנים על: שעות עבודה ומנוחה (מנוחה שבועית בת 36 שעות רצופות לכל הפחות. כאשר על מנוחתו של עובד יהודי לכלול את יום השבת ובן דת אחרת רשאי לבחור יום אחר), גמול עבודה עבור שעות נוספות, חופשה שנתית, דמי מחלה, הבראה, החזר הוצאות נסיעה ופיצויי פיטורין.
מרכיבי השכר וקריאת תלוש השכר
לרוב, תלוש השכר מונפק לעובדים מדי חודש. כאשר, תשומת לב העובדים מוקדשת בעיקר לצמד המילים "היתרה לתשלום". כל המידע המצוי קודם לכן בתלוש השכר מתפספס, זאת משום שמרבית העובדים כלל אינם יודעים כיצד להתייחס למידע זה.
השאלות האמורות להישאל הינן: האם הנתונים נערכו היטב? מי הקליד את הנתונים? מי דאג להבין את ההשפעה של הנתונים הללו? וכן, האם הוחסרו נתונים חיוניים או הוספו נתונים מיותרים?
על כך, התשובות בהתאם: אחריות המנהל לבחון אותם בקפידה שכן, רשות המיסים מטילה אחריות זו עליו. למעט מקרים בהם, היה והעובד הטעה את המעביד וחתם על הטופס בזדון (לדוגמא: דיווחים או עדכונים שגויים או לא נכונים, ע"ג טופס 101).
דיווח במרמה, עלול לעיתים להביא לידי פתיחת הליך פלילי (דיווח כוזב על יישוב ספר – הטבות והקלות במס). למשל, במקרה של גבר – דיווח שגוי על עיסוקה של אשתו (עד 2005), או לחלופין אצל אישה – מספר ילדיה או תאריכי לידתם. יש לבדוק את הנתונים האישיים של כל העובדים באופן פרטני ודווקני. קריאה בוחנת ונכונה של תלוש השכר עשויה לעיתים לחסוך כסף.
מיסיםנקודות הזיכוי
לרוב, בראש התלוש מופיע המצב המשפחתי. רשות המיסים/האוצר/המדינה מעניקה נקודות זיכוי לתושבי ישראל על פי מין, מצב משפחתי והיבטים סוציאליים. לכל גבר במדינת ישראל מוענקים 2.25 נקודות זיכוי ואילו לאישה, מוענקים 2.75 (לאישה יש 0.5 נקודת זיכוי עודפת על הגבר בשל עקרון ההעדפה המתקנת). כמו כן, שוויה של כל נקודת זיכוי לחודש הוא 218 ₪, ולשנה 2,616 ₪ במונחי שנת 2015.
האישה וילדיה, הבעל וילדיו
אישה מקבלת נקודת זיכוי בגין כל ילד, זאת, משום שמטרת פקודת מס הכנסה לעודד נשים לפקוד את שוק העבודה. אולם, אם באותה שנת מס נולד הילד (=ילוד), או באותה שנת מס מלאו לו 18 שנים (=בוגר), תוענק לאם חצי נקודת זיכוי בלבד. (לגבי האב, ר' תיקון משנת 2012).
נקודות זיכוי של הורה חד הורי (כאשר הורה השני אינו בחיים או שלא רשום שמו במרשם אוכלוסין) נקבעות על פי: מינו (גבר 2.25, אישה 2.75) + נקודת זיכוי לכל ילד (אולם, חצי נקודת זיכוי בלבד, בשנת הלידה וחצי נקודת זיכוי בשנה שמלאו לילד 18 שנים) + נקודת זיכוי אחת נוספת בגין היותו הורה חד הורי.
ניתן לקבל נקודת זיכוי נוספת בגין ילד/ה עד גיל 5 שנים (כולל), החל משנת המס שלאחר לידה.
החל משנת המס 2012, הורים לפעוט מתחת לגיל 4 זכאים לנקודות זיכוי נוספות לפי הפירוט הבא:
בשנת לידתו של הילד/ה, 1 נקודת זיכוי.
בשנתיים הבאות (לאחר שנת לידתו/ה) 2 נקודות זיכוי.
בשנה הרביעית (השנה בה מלאו לילד/ה 3 שנים), 1 נקודת זיכוי.
ההטבה ניתנת רק לאחד ההורים: אם ההורים נשואים, תינתן ההטבה לגבר.
במקרה של הורים פרודים או גרושים תינתן ההטבה להורה אשר הילד אינו בחזקתו.
גבר גרוש, המשלם דמי מזונות עבור ילדיו, זכאי ל - 1 נקודת זיכוי נוספת.
זיכוימקטין את המס. ניכוימקטין את הרווח (הקטנת המס ב-% השולי).
עדכון נתונים מקנה זכויות
תאריך תחילת העבודה יהיה מעודכן לשם צבירת זכויות שונות כגון- פיצויים, הבראה, חופשה ועוד. היה ועובד התחיל עבודה חדשה אשר אינה חלה בתחילת שנת המס יגיעו לו החזרי מס בתום השנה, היות והמס החודשי מחושב על בסיס שנתי. כך, באופן דומה, יוענקו החזרי מס לעובדת אשר יצאה לחל"ת, ילדה באותה שנה, או עובד/ת שהפריש/ה לקופת גמל שלא באמצעות המעביד.

בתלוש השכר, מצוי טור המכונה "תשלומים" המציג את המשכורת (שכר יסוד/משולב), כפי שסוכם בחוזה/הסכם העבודה, וכן רכיבי שכר נוספים אשר סוכם עליהם, כגון תשלום עבור שעות נוספות.
יש לוודא שכל הרכיבים מופיעים בהתאם לתעריף הנקבע בחוק. כלומר, 100% עבור שעות רגילות, 125% עבור השעתיים הראשונות הנוספות ו-150% מעבר לכך. במקרים מסוימים ניתן לקבל גם 200% ו-250% עבור שעות עבודה בלילה, בשבתות ובימי שישי (במקומות בהם בדרך כלל לא עובדים בימים אלה).

רכב/נסיעות
רכב אשר הוצמד לעובד כהטבה מהחברה מופיע תחת המושג "שווי רכב" (לעובדי אוניברסיטה, טכניון ועובדי בתי ספר פרטיים כגון בית הספר הריאלי העברי בחיפה, קיים גם "שווי שכ"ל" ועוד). בהסכם העבודה יצוין גם על מי חלה החבות במס בשל הרכב – על המעביד (המגלם את הרכב בשכר העובד וסופג את המס) או על העובד. על פי רוב, יהיה זה העובד.
יש לבדוק כי השווי המופיע בתלוש השכר תואם את קבוצת הרכב, שאם לא כן, ישולם מס שלא בהתאם לסוג הרכב (מס הכנסה רשאי לדרוש באופן רטרואקטיבי את המס ה"נחסך" עד שש שנים למפרע). כך גם בדבר טלפון נייד (המופיע תחת "שווי נייד" בתלוש השכר).
כך לדוגמא, במשכורתו (מחודש דצמבר 2010), של ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, מופיע המרכיב הבא: זקיפה לרכב ע"ס 11,590 ₪ אשר בשם הרשמי ירשם: שווי שימוש רכב.

נסיעות בתחבורה ציבורית – בכל מקרה בו עובד גר במרחק של תחנה אחת לכל הפחות ממקום העבודה (כ-500 מטר), יקבל העובד דמי נסיעה באוטובוס או, לחלופין, כרטיס חופשי חודשי/שנתי (הנמוך מבניהם).
הטבה בגין החזקת רכב – החזר (מגולם בד"כ) בדמות רישוי, ביטוח חובה, ביטוח מקיף ומספר קילומטרים, לפי ירחון חשב (בדרך כלל ממקום העבודה לבית העובד. עודף קילומטרים מסווג כהטבה אשר מוענקת לעובד בגין כוננויות ופעילות מרובה בשטח, לסוגיהן).
למעביד ולעצמאי מוכרות הוצאות הרכב. הוצאות אחזקת רכב שהוצאו בייצור הכנסה, יותרו בניכוי כדלהלן: 45% מסה"כ הוצאות אחזקת הרכב (ההוראה הינה החל מיום 1.1.08).

גילום מס ושווי למס
גילום מס הינו מצב בו המעביד משלם את המס של העובד בגין שווי ההטבה המוענקת לעובד כך שהעובד נהנה משווי ההטבה נטו. כאשר לא מוטל מס על העובד, אין על המעביד לגלם את המס, היות והמדינה היא אשר סופגת את שווי ההטבה כולה (כל תוספת ההטבה מוטלת על המדינה).
ככל ששיעור המס השולי של העובד גבוה יותר, כך גילום המס הנדרש מהמעביד גבוה יותר. לדוגמא, בחברות היי-טק, לרוב, מחושב שווי רכב לעובד בגין רכב שהוצמד לו. דהיינו, המעביד משיב לעובד את תשלומי ניכויי החובה אשר נוכו מהעובד על תשלומי הוצאות שהוענקו לעובד במסגרת הטבת השכר.

שווי למס – תשלום אשר העובד משלם על שווי הנאתו ונכלל בשכר הברוטו ולפיכך על שווי זה ישולם המס השולי (מס הכנסה), ביטוח לאומי ומס בריאות. דוגמאות לשווי שימוש: שכר לימוד, רכב, מתנות לחג ועוד הנאות עובד שונות. כך לדוגמא, מעיון במשכורתו (מחודש דצמבר 2010), של ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, מופיעה זקיפת עיתונים ע"ס 168 ₪ (4 עיתונים). (ר' מאמרי "גילום מס ושווי למס").
ניכויי חובה
הטור המכונה "ניכויי חובה" כולל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות.
הטבות, הקלות ופטורי מס
חיילים משוחררים ששירתו לכל הפחות 24 חודשים מלאים, מקבלים במשך שנתיים 2 נקודות זיכוי נוספות לכל שנה. כמו כן, תושבי יישובי קו העימות, יישובי ספר ויישובי הפיתוח, המוגדרים ברשימה סגורה של רשות המיסים, זכאים להנחות במס (22%-11%), נכון לשנת 2015.
בעקבות פסיקת בג"ץ, בעניין, הטבות המס לישובים, אשר החריגה מספר ישובים מרשימת ישובים הזכאים להטבות מס על פי הקריטריונים הלא רשמיים של המדינה, ושילבה אחרים, החליטה הממשלה לעשות סדר בנושא ולקבוע קריטריונים לזכאות. בעוד שהיום (2015), הטבות המס נעות בין 11% ל-22% על סמך החלטות ממשלה שונות, עם תקרות שכר שונות בין הישובים. חוק ההסדרים החדש לשנת 2015, מסדיר את המצב העתידי, בשילוב מספר מסלולים, על פי ניקוד, יינתנו זיכוי מההכנסות, עד לסכום מוגבל בשנה. יתר על כן, יישובים אשר נמצאים מעל לרמה סוציו-אקונומית 8 לא יזכו להטבות מס כלל. באוצר מציעים להחיל את המתכונת החדשה באופן הדרגתי עד 2018, מסיבות תקציביות, כך שכל שנה יגדל או יקטן שיעור הטבת המס, לכל ישוב בשליש מהפער, בין המצב היום לבין המצב שיהיה לאחר השינוי.
הערה: המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים. רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.
הכותב: ד"ר איתמר כוכבי, הינו מרצה בפקולטה הנדסת תעשייה וניהול בטכניון בחיפה כ-20 שנה, בקורסים חשבונאות ניהולית מתקדמת ובקרת עלויות. כמו כן, מרצה באוניברסיטת חיפה, בפקולטה לניהול – מנהל עסקים, לתואר MBA, בקורס "עקרונות החשבונאות".
ד"ר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. Dr. Faculty of Law, University of Haifa, ISRAEL.
במקצועו רואה חשבון וכלכלן (כ-23 שנה), וכן עורך דין. בעל משרד עריכת דין (רואה חשבון), בקריית הממשלה בחיפה. תחום התמחותו דיני מיסים, משפט מסחרי ודיני עבודה.
מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי" Welfare in a Capitalist World, אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס.
מיקום המשרד: קריית הממשלה פל ים 7, חיפה, טל: 8621350- 04, פקס: 8621349- 04, פל': 5443671- 050
e-mail: cpa-adv-itamar@bezeqint.net
אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
16
צפיות
926

 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
מהו ליטיגטור ואיך להיות ליטיגטור מקצועי
קודם כל חשוב להבהיר שהמילה ליטיגציה משמעותה היא התדיינות. הליטיגטור הוא עורך דין בדרך כלל, ובישראל גם טוען רבני, שתפקידם לטעון בבית המשפט.
לפני 5 שנים 3 שבועות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי ElaD!234
10 טיפים שיסייעו לכם לפני שאתם קונים דירה
עצות חשובות בטרם רכישת דירה
לפני 3 שבועות 2 ימים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי עו"ד נורית נמדר גורפינקל
יש לכם זכות לתבוע פיצויים בגין נזקי גוף על ידי עורך דין
יש לא מעט פרסומות בטלוויזיה ובעיתונות בשנים האחרונות הקוראים לכם לתבוע במקרה של נזק גופני או נפשי שנגרם לכם על ידי מוסד או גוף כלשהו. התביעות לרוב הן מול הביטוח הלאומי או חברת הביטוח שלכן ולא סתם יש פריחה בפרסומים הללו בעשור האחרון.
לפני 1 חודשים 2 ימים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי עידן שלומן
תביעת נזקי גוף במסגרת ביטוח תאונות תלמידים
על מנת שתדעו אם יש לכם אפשרות וזכות לתביעה, רצוי להיפגש עם עורך דין נזיקין שיבדוק את המקרה ויספק תמונת מצב לגבי אפשרויות התביעה בעניין. במידה ויש עניין מחליטים על סוג התביעה, היקפה, הגורמים הנתבעים וכן הלאה. יש לדעת למשל שבמקרה של תאונות תלמידים, יש לכל תלמיד בישראל מגיל 3 עד 18 ביטוח לנזקי גוף שניתן לתבוע אם הילד נפגע או נפצע בכל שעה במהלך היום ולאו דווקא במסגרת הלימודים.
לפני 1 חודשים 2 ימים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי עידן שלומן
אובדן כושר עבודה חוברת עקרונות החשבונאות, בקרת עלויות
אובדן כושר עבודה הינו אובדן היכולת לעבוד כתוצאה ממחלה או מתאונה. המרכיב הביטוחי אמור להבטיח הכנסה עתידית חודשית במקרים של מחלה, נכות או אירוע אחר הגורם למבוטח לאבד את היכולת לעבוד.
לפני 3 שנים 10 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
אובדן כושר עבודה חוברת עקרונות החשבונאות, בקרת עלויות
אובדן כושר עבודה הינו אובדן היכולת לעבוד כתוצאה ממחלה או מתאונה. המרכיב הביטוחי אמור להבטיח הכנסה עתידית חודשית במקרים של מחלה, נכות או אירוע אחר הגורם למבוטח לאבד את היכולת לעבוד.
לפני 3 שנים 10 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
5329, דוח פרטים אישיים והצהרה על נכסים וחשבונות בארץ ובחו"ל, ישראלי בארה"ב:
רשות המסים קיבלה מידע על חשבונות של 35 אלף ישראלים בארה"ב יישום הסכם ה- ,FATCAאשר נחתם בין ממשלות ישראל וארה"ב ביוני 2014, אודותיו כתבתי במאמרי הרשומים מטה, החל לקרום עור וגידים. השבוע התקשרו אלי מספר לקוחות ואזרחים מזדמנים בעלי אזרחות אמריקאית, אשר קיבלו טופס 5329, ממחלקת המודיעין של רשות המסים בישראל.
לפני 2 שנים 4 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
שכר הדירה-מיסוי בגין טופס 5329 (1ח) - הצהרה על נכסים
מרבית האזרחים שקיבלו את טופס ההצהרה על נכסים, אינם בעלי תיק במס הכנסה. אזרח, אשר ברשותו תיק במס הכנסה, חייב לדווח בדו"ח השנתי על הכנסות ורווחים שצמחו למענו, בארץ ובחו"ל.
לפני 4 שנים 1 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
מבנה השכר
מבנה השכר מורכב משכר בסיס ומזכויות סוציאליות. לעיתים, מוטב לוותר על סכום שקלים מועט בשכר הברוטו לטובת הטבה סוציאלית אחרת, כגון: ביטוח פנסיוני (המבטיח יציאה לגמלאות בכבוד), ביטוח מנהלים, קופת גמל או קרן השתלמות, אליה מפריש המעסיק סכום נאה, שאפשר לשחררו כעבור שש שנים. שכר ברוטו, יכול להתבטא בשכר בסיס גבוה או בשכר בסיס נמוך בתוספת עמלות, בונוסים או מענקים.
לפני 3 שנים 9 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
ציון ראוי לשבח על הצטיינות בהוראה – שנת לימודים התשע"ו
הננו שמחים להודיעך כי עפ"י הערכות הסטודנטים שהשתתפו בקורס "חש. ניהולי מתקדם" שניתן על ידך בסמסטר חורף תשע"ו, היה ציון המרצה הכללי שלך בין 12% הציונים העליונים מבין כלל ציוני המרצים בקטגוריה בה נכלל הקורס.
לפני 3 שנים 1 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    מבנה השכר
מבנה השכר
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא עורכי דין , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום עורכי דין נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז