משתמשים
1398
 
 
קטגוריות
62
 
 
מאמרים
8517
 
פתח דף נחיתה בניית אתרי תדמית לעסקים    

אירלנד - כנס רואי חשבון - מאי 2014

 
פורסם ב 01/06/2014
 
דירוג חברי המערכת
המלצה על מאמר 3.8 מתוך 5
 

a onmousedown="c(3963);" target="_blank" name="_Toc337819355" style="text-align: center;">

אירלנד – פריז – פרובנס – מאי 2014

כנס רואי חשבון


הרצאה בנושא מענק עבודה במדינות אירופה:
צרפת, אירלנד ובריטניה

ד"ר איתמר כוכבי
עורך דין ורואה חשבון

מחבר הספר: "רווחה בעולם קפיטליסטי", "Welfare in a Capitalist World", אשר יצא לאור בהוצאת ספריית גלובס
מרצה בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון
בקורסים "חשבונאות ניהולית מתקדמת" ו"בקרת עלויות".
(Dr.) Faculty of Law, University of Haifa, ISRAEL


הנהגת מענק עבודה איננה ייחודית למדינת ישראל. בחנתי את הדרכים הנהוגות בעולם ליישום מענק עבודה. במאמר זה עסקתי ביחסן של שיטות המשפט השונות לסוגיית מענק עבודה תוך בחינת יתרונותיהן וחסרונותיהן, לצורך המחשת הביקורת על הליקויים בדין הישראלי. במאמר זה הצגתי לצורך הכנס המתקיים בצרפת בנושא: "צרפת והשוק האירופאי – כלכלה, חשבונאות ומיסים", דוגמאות של השוואה בשיטות מענק העבודה במדינות אירופה- צרפת, אירלנד ובריטניה.

המודלים העיקריים של מענק עבודה בשיטות המשפט הזרות
שיטות מענק העבודה הנהוגות במדינות השונות, מושתתות על העברת מענק המשולם בפועל.
ניתן לזהות שני מודלים עיקריים:
המודל הראשון: החישוב מושתת בתחילה על תוספת בשיעור נתון בהתאם לגידול בהכנסה, תוך הפחתה הדרגתית בשיעור מסוים מסכום המענק ככל שההכנסה עולה, עד לשחיקתו המוחלטת של המענק בהתאם להכנסה שנקבעה. מערכת מעין זו מונהגת בארצות הברית ובצרפת.
המודל השני: חישוב המענק מושתת על הבטחת רמת הכנסה מינימלית לאדם העובד מספר שעות (מינימלי) נתון, תוך הפחתה הדרגתית בשיעור מסוים מסכום המענק ככל שההכנסה עולה עד לשחיקתו המוחלטת של המענק בהתאם להכנסה שנקבעה. בריטניה ואירלנד מהוות דוגמה למדינות בהן מונהגת מערכת זו.
אופן החישוב של המענק הוא המבדיל בין המודלים. במודל הראשון המענק גדל בתחילה כתוספת אחוז נתון מההכנסה (במודל זה הדאגה לזכאים למענק מתחילה בשכר נמוך, עניין היוצר תמריץ להגדלת השכר והמענק בהתאמה, וכן הגדלת שעות העבודה), עד לסכום מרבי ידוע. מהסכום המרבי המענק הולך ופוחת בהדרגה עד הגיעו לתקרת הכנסה שבה נשחק לחלוטין.
במודל השני המענק מתחיל בערכו המרבי, ופוחת בהדרגה עד הגיעו לתקרת הכנסה שבה הוא נשחק לחלוטין. במודל זה התמריץ לעובדים נמוך, מאחר שהזכאים למענק הם עובדים שמרוויחים שכר גבוה יחסית, וזהו חיסרון בהשוואה למודל הראשון.

הנהגת מענק עבודה באירלנד

א. רקע

מנגנון מענק עבודה הונהג באירלנד בשנת 1984 והוא נקראFIS -
Family Income Supplement ("תוספת מענק משפחתית").
באירלנד, מענק עבודה יועד לשכירים בלבד.
ממשלת אירלנד הנהיגה את מדיניות ה-NAPS - (National Anti-Poverty Strategy), בשנת 1997 והחל מאוקטובר 1998 אימצה מדיניות ה-NAPS את מנגנון מענק העבודה.
בשנת 2002 נבחנו מחדש עיקרי מדיניות ה-NAPS והודגשו תחומים שונים מעט מן התחומים שהיו בתוכנית המקורית.
מטרת מדיניות ה-NAPS היתה להפחית את שיעור העוני בתוך עשר שנים, לטווח של בין 2% ל-4% עד לשנת 2010, במטרה לחסלו לחלוטין עד לשנת 2016. מטרות נוספות של מדיניות ה-NAPS היו הורדת שיעורי האבטלה והעברת הכנסה נאותה לכל זכאי במדינה.

ב. המנגנון
מנגנון ה-FIS פועל על פי חוק:
Social Welfare Consolidation ACT 2005 (להלן ייקרא: "החוק האירי"). החוק האירי מופיע בפרק 6 בתוך "קובץ החוקים המאוחד בענייני רווחה".
יעדיו של החוק האירי הינם הורדת שיעורי האבטלה ומתן הכנסה נאותה לכל זכאי.
הסכום שהתקבל מדמי אבטלה היה גבוה יותר מהכנסה מעבודה, ולכן משפחות בעלות הכנסה נמוכה העדיפו לקבל דמי אבטלה מאשר לעבוד. המטרה הבולטת ביותר של החוק, אם כן, הייתה לספק תמריץ למשפחות אלו להישאר במעגל התעסוקה.
הושם דגש בעיקר על בריאות הציבור ועל אוכלוסיות במגזרי העוני הבאים: ילדים, נשים וקשישים.
המענק ניתן בצורת תשלום שבועי הפטור ממס למשך 52 שבועות, שלאחריהם יש להגיש בקשה חדשה לזכאות.
במודל האירי, חישוב המענק מושתת על הבטחת רמת הכנסה מינימלית ליחיד העובד מספר שעות (מינימלי) נתון, תוך הפחתה הדרגתית בשיעור מסוים מסכום המענק ככל שההכנסה עולה, עד לשחיקתו המוחלטת של המענק בהתאם להכנסה שנקבעה.
המענק מועבר ישירות לחשבון הבנק של שכיר הזכאי למענק.

קהל היעד
הזכאות למענק הינה לשכירים בעלי הכנסה נמוכה, ושיעורי המענק ושחיקתם משתנים בהתאם למספר הילדים ולהכנסתו החודשית של הזכאי.

קריטריונים לזכאות לקבלת המענק
לצורך קבלת מענק ה-FIS קיימת רמת הכנסה מינימלית של 200 אירו. הזכאות למענק עומדת הן לזוגות והן ליחידים בעלי עבודה קבועה (הצפויה להימשך שלושה חודשים לפחות), אשר להם ילד אחד עד גיל 18 או ילד עד גיל 22 הלומד בתוכנית לימודים מלאה, ואשר הכנסתם נמוכה מסכום מינימלי שנקבע, בהתאם למספר הילדים.
תנאי הזכאות למענק נקבעו בתוכנית כדלהלן:
הזכאות למענק הינה לזכאי העובד לפחות 19 שעות בשבוע או 38 שעות בשבועיים. במקרה של בני זוג ניתן לצרף את שעות העבודה של שני בני הזוג לצורך בדיקת הזכאות.
במקרה של הורים פרודים התנאי לקבלת המענק הינו אחת משתי האפשרויות:
א. הזכאי מתגורר עם ילדו.
ב. הזכאי תומך בצורה מלאה ומוחלטת בבן זוגו לשעבר המתגורר יחד עם ילדו.

זכאים נוספים למענק עבודה:
א. מקבלי קצבת חזרה לעבודה אשר מועסקים כשכירים.
ב. יחידים אשר בן זוגם או השותף שלהם לחיים מקבל את הקצבאות הרשומות להלן:
דמי אבטלה, קצבאות פנסיה או קצבת טרום פרישה, אולם סכום קצבאות אלו יתווסף להכנסת המשפחה (הכנסה מעבודה), ויובא בחשבון לצורך חישוב המענק, ותוספת של סכום הקצבאות להכנסה תקטין את המענק.

ג. סכומי המענק
סכום המענק הניתן לזכאי (זוג ויחיד עם ילדים) מותנה בהכנסה מעבודה ובמספר הילדים.
ההתייחסות הינה לבני זוג בחישוב מאוחד, ובכך מתאפשרת גמישות בין בני הזוג בחלוקת נטל העבודה והטיפול במשפחה.
סכום המענק משתנה וגדל על פי מספר הילדים, וקטן (פוחת) בשיעור של 60% עם הגידול בהכנסה עד לשחיקתו המוחלטת ברמת הכנסה שנקבעה בחוק האירי. גובה המענק השבועי המינימלי נכון לשנת 2011 עומד על 20 אירו.

ד. הפחתת המענק בשל הכנסות בן הזוג
בקביעת סף ההכנסה השבועי לזכאות לקבלת המענק, ההתייחסות לתא המשפחתי היא כאל יחידה אחת.

ה. התוצאות של יישום החוק
הזכאים מקבלים את תשלומי המענק מהממשלה בכל שבוע, ותשלומי מענק עבודה מחושבים כחלק מתשלומי הרווחה הסוציאליים הכוללים באותה שנה. הוצאות הממשלה בשנת 2006 עבור יישום החוק לקבלת מענק ה-FIS הסתכמו ב-94.5 מיליון אירו, עלייה משמעותית לעומת שנת 2005 שבה עמדו הוצאות הממשלה על 72 מיליון אירו. 64% מתשלומי הממשלה היו למשפחות חד-הוריות ו-25% היו עבור משפחות שבהן שלושה ילדים ויותר.
ב-2010 חלה עלייה כללית בסף ההכנסה למשפחה ב-6 אירו בשבוע לכל ילד. בשנה זו ניתנו מענקי עבודה ל-28,223 משפחות, וההוצאות הממשלתיות על סעיף זה הסתכמו ב-186 מיליון אירו.
לסיכום, ניתן לראות עלייה משמעותית בתשלומי המענק על ידי הממשלה עם השנים. באופן כללי, מספר המקבלים מענקי רווחה סוציאליים עמד בשנת 2011 על כחצי מאוכלוסיית המדינה.

ו. אכיפת החוק

אהבתם את המאמר ?
תנו לייק
כניסות
0
צפיות
1278
 

מאמרים נוספים מאותה קטגוריה

 
גירושין: לעיתים יפסוק ביהמ\"ש לענייני משפחה תשלום בין הזוג השני
גירושין: מה קורה כאשר אחד מבני הזוג מתקדם ורוכש מקצוע ומוניטין ואילו הבן זוג השני נותר בבית ועוסק בגידול הילדים? האם יהיה זה הוגן כי בן הזוג שרכש מקצוע ומוניטין יוותר עם הכנסות נמוכות או ללא הכנסות כלל? כיצד מתמודד ביהמ\"ש עם עניין זה?
לפני 3 ימים 18 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי design3
מה קורה כאשר משתמשים בצווי הגנה שלא בתום לב
לעיתים בהליכי גירושין, עושה צד כלשהו שימוש שלא כדין תוך ניצול לרעה של הליכי משפט בצווים. מה קורה כאשר שופט מחליט לבדוק את העניין לעומק? במקרה הנ"ל פסק ביהמ"ש סך של 40,000 ש"ח הוצאות בגין השימוש לכאורה בהליכי המשפט בבקשת צו מניעה. רצוי לקרוא פסק דין זה כדי להתרשם מהסכנה בשימוש לרעה בהליכי משפט.
לפני 3 ימים 19 שעות , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי design3
עורך דין פלילי
כאשר אדם נקלע לסיטואציה שבה הוא קורבן או הגורם לעבירה פלילית – הוא מצוי בתקופה מאוד קשה מכל בחינה. אין צורך בנתינת יותר מדי סימפטיה לאדם העובר עבירה פלילית, אך לעיתים גם הוא מרגיש רגשות אשם רבות או פחד לקראת הבאות.
לפני 8 שנים 1 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי מרטין
ייפוי כוח מתמשך – למה זה חשוב?
ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בוגר במדינת ישראל (מעל גיל 18 זהו אדם בוגר) למנות צד שלישי אשר יהיה בעל היתר לבצע עבורו פעולות כאלו ואחרות ולקבל החלטות שונות בעניינים שהוגדרו מראש. מינוי זה יתקיים במידה והממנה אינו מסוגל לבצע פעולות אלה עכב נסיבות מסוימות (בעיה נפשית או רפואית בד"כ).
לפני 1 שנים 2 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי עידן שלומן
נכנסת להיריון וקיבלת מכתב פיטורין? עמדי על זכויותיך
מכתב פיטורין לעובדות הרות הוא בניגוד לחוק ויש מה לעשות
לפני 1 חודשים 1 ימים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי doronta

מאמרים נוספים מאותו משתמש

 
יחסי רווחיות – יחסים פיננסיים
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – תואר MBA – שיעור 5-4
לפני 5 שנים 1 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
סילבוס - חשבונאות פיננסית למנהלים MBA, הפקולטה לניהול - מנהל עסקים
אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול – החוג למנהל עסקים מחזור כב' – כיתות: תאנה, תמר תקופת לימודים מס' 1: 03.11.2016 – 30.12.2016
לפני 3 שנים 3 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
מכתב הישגים – ציון לשבח – פרופ' אבישי מנדלבאום, דיקן
קיבלתי את תוצאות המשאל המרצה הטוב לסמסטר חורף תשע"ו ושמחתי ללמוד על הצטיינותך בקורס "חש. ניהולית מתקדמת" אותו לימדת (בין 12% הציונים העליונים מבין כלל ציוני המרצים בקטגוריה בה נכלל הקורס). הישג זה מקנה לך ציון לשבח, מהווה אות ומפות למרצים אחרים, ותורם רבות לחינוך תלמידינו ולמערכת היחסים בינם למוריהם.
לפני 3 שנים 11 חודשים , מתוך קידום אתרים , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
שכר הדירה-מיסוי בגין טופס 5329 (1ח) - הצהרה על נכסים
מרבית האזרחים שקיבלו את טופס ההצהרה על נכסים, אינם בעלי תיק במס הכנסה. אזרח, אשר ברשותו תיק במס הכנסה, חייב לדווח בדו"ח השנתי על הכנסות ורווחים שצמחו למענו, בארץ ובחו"ל.
לפני 4 שנים 11 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
5329, דוח פרטים אישיים והצהרה על נכסים וחשבונות בארץ ובחו"ל, ישראלי בארה"ב:
רשות המסים קיבלה מידע על חשבונות של 35 אלף ישראלים בארה"ב יישום הסכם ה- ,FATCAאשר נחתם בין ממשלות ישראל וארה"ב ביוני 2014, אודותיו כתבתי במאמרי הרשומים מטה, החל לקרום עור וגידים. השבוע התקשרו אלי מספר לקוחות ואזרחים מזדמנים בעלי אזרחות אמריקאית, אשר קיבלו טופס 5329, ממחלקת המודיעין של רשות המסים בישראל.
לפני 3 שנים 2 חודשים , מתוך עורכי דין , נכתב על ידי cpa-adv-itamar@bezeqint.net
 
 
רשימת משתמשים באתר    /    מאמרים    /    יצירת קשר    /    אירלנד - כנס רואי חשבון - מאי 2014
אירלנד - כנס רואי חשבון - מאי 2014
המאמרים באתר זה מועלים ע"י הגולשים, אם מצאתם תוכן בלתי הולם - צרו קשר איתנו לבירור הנושא.
מאמרים בדף זה שייכים לנושא עורכי דין , אם יש לך מאמר רלוונטי לתחום עורכי דין נשמח אם תוסיף אותו.
הזכויות בתכנים אלו שייכים לבעליהן. © אתר מאמרים ביז